4 november 2019: Hoe maak je de Nederlandse arbeidsmarkt inclusiever?

 4 november 2019: Hoe maak je de Nederlandse arbeidsmarkt inclusiever?

jun04

Welke praktische stappen moeten er worden ondernomen om de Nederlandse arbeidsmarkt inclusiever te maken? Die vraag staat centraal op de Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt op 4 november in het Muntgebouw in Utrecht.

De dag wordt georganiseerd door de Goldschmeding Foundation, Instituut Gak en de NSvP. Op De Dag wordt de balans opgemaakt over de stand van zaken rond de inclusieve arbeidsmarkt.

Daarbij zoeken de organisatoren met maatschappelijke organisaties, werkgevers, beleidsmakers en onderzoekers een concreet antwoord op de vraag welke praktische stappen er moeten worden ondernomen om de Nederlandse arbeidsmarkt inclusiever te maken. Het uiteindelijke doel is meer en beter werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals nieuwkomers, jongeren, 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking.

Twee delen

Het symposium bestaat uit twee delen. In de ochtend (van 9:30 tot 12:30 uur) vinden er zes werksessies over verschillende kernthema’s plaats. In deze sessies willen de organisatoren samen met u als deskundige concrete ideeën formuleren om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Aangezien het aantal beschikbare plaatsen per werksessie beperkt is, vragen de organisatoren u om bij uw aanmelding een korte motivatie te geven waarom u de betreffende sessie wilt bijwonen.

In de middag (13:30 – 16:30 uur) vindt het plenaire gedeelte plaats waarin met elkaar van gedachten wordt gewisseld over inclusie en uitsluiting op de arbeidsmarkt. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: het belang van niet-economische waarden van werk en oorzaken en gevolgen van kansenongelijkheid. Alle aanwezigen worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan het gesprek, geïnspireerd door inhoudelijke bijdragen van onder andere Jannet Vaessen (directeur WOMEN Inc), Paul de Beer (hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA-AIAS-HSI) en Bas ter Weel (algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek Amsterdam).

Het symposium staat onder leiding van dagvoorzitter Frederique de Jong.

Achtergrond

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Deze wet verving de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. De wet had gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers). Doel van de wet was om meer mensen die het zonder ondersteuning niet redden aan het werk te krijgen.

Onderdeel van de Participatiewet is de Banenafspraak. In de Banenafspraak hebben werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid afgesproken om in 2026 100.000 werkplekken te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

De Banenafspraak gaat uit van de volgende planning voor het creëren van de banen:

  • 6.000 banen in 2015
  • 8.000 banen in 2016
  • 9.000 banen per jaar vanaf 2017
  • 100.000 banen in totaal in 2026.
Delen: Twitter LinkedIn Facebook

maandag 4 november 2019permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven