18 mei 2020: Seminar BIM Loket over NEN-EN-ISO 19650

18 mei 2020: Seminar BIM Loket over NEN-EN-ISO 19650

De ISO 19650 wordt wereldwijd gezien en geaccepteerd als dé standaard voor het management van digitale informatie in de levenscyclus van bouwwerken. Het BIM Loket praat u op 18 mei in een seminar bij.

Het BIM Loket is actief betrokken bij een aantal Task Groups die richtlijnen opstellen voor de toepassing van de normenserie NEN-EN-ISO 19650. Het BIM Loket merkt in het netwerk dat er veel belangstelling is voor deze onderwerpen, en dat er veel vragen leven over het hoe en wat. Met het seminar ‘ISO 19650 and beyond’ praat het BIM Loket u bij.

NEN-EN-ISO 19650

Eind 2018 publiceerde de Europese normcommissie voor BIM, de CEN/TC 442, de eerste twee delen van de EN-ISO 19650-serie. Deze normenserie wordt wereldwijd gezien en geaccepteerd als dé standaard voor het management van digitale informatie in de levenscyclus van bouwwerken. Zo ook in Nederland, waar de ‘19650’ in 2019 ook als NEN-norm is gepubliceerd (voorlopig helaas alleen nog in een Engelstalige versie). Veel bedrijven zijn bezig om de norm te implementeren in hun eigen BIM-processen en -procedures.

Daarbij spelen begrippen als Level of Information Need (LOIN), Exchange Information Requirements (EIR, in het Nederlands Informatie Leveringsspecificaties), BIM Execution Plan (BEP) en Common Data Environment (CDE). De normenserie beschrijft deze zaken in algemene termen en stelt algemene eisen, die in de praktijk nog veel nadere uitwerking behoeven. Op dit moment doet iedere organisatie dat min of meer naar eigen inzicht. Om daarbij te helpen én om te voorkomen dat er heel veel verschillende interpretaties van (onderdelen van) de ISO 19650 ontstaan, ontwikkelt de CEN/TC 442 praktijkrichtlijnen (‘Technical Specifications’) voor onder andere LOIN, EIR, BEP en CDE. Deze zullen in de loop van de komende twee jaar druppelsgewijs beschikbaar komen.

Programma

Het programma begint om 13:00 uur en loopt tot (uiterlijk) 17.00 uur.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

maandag 18 mei 2020permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven