Hans de Wit

Hans de Wit

Experts SWP.

Functie:Afdelingshoofd van het Facilitair Bedrijf
Organisatie:Veiligheidsregio Fryslân
Telefoon:06 308 754 88

E-mailadres:
Website:

Hans de Wit van de Veiligheidsregio Fryslân werkt aan een missie: een toekomstgerichte excellente werkomgeving bieden waarin collega-tevredenheid, duurzaamheid, vitaliteit, gezondheid en samenwerken sleutelbegrippen zijn. Medio 2017 trad Hans de Wit als Afdelingshoofd van het Facilitair Bedrijf van de Veiligheidsregio Fryslân in dienst en was direct doordrongen van het belang van een doortastende organisatie waarin verschillende culturen met elkaar samen moeten werken om adequaat te kunnen optreden bij crisis. 

Hans de Wit: “Bij het ontwikkelen van een passende werkomgeving waarin de nieuwste technologieën een extreem belangrijke rol spelen, neem ik juist de mens als uitgangspunt. Ik vind dat mensen zo optimaal mogelijk in staat moeten zijn om hun werkzaamheden naar behoren te kunnen doen. En zeker wanneer het dan letterlijk gaat om leven of dood. En dan dienen die medewerkers gezond en happy te zijn in een omgeving die dat ook bevordert.”

De Veiligheidsregio Fryslân, met hoofdlocatie in Leeuwarden en 120 locaties in de provincie, werkt in opdracht van de burgemeesters van de provincie Friesland en draagt er zorg voor dat de bewoners van de provincie bij een ramp of een crisis kunnen rekenen op professionele hulpverleners die paraat staan en weten wat ze moeten doen. Daarmee is de Veiligheidsregio Fryslân de spil in de crisisbeheersing in de provincie Friesland.

De veiligheidsregio is een relatief jonge organisatie (6 jaar)  waarin de (veel oudere) organisaties Brandweer, GGD en Crisis in een gemeenschappelijke regeling zijn ondergebracht. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een gezond en veilig Fryslân. Opdat medewerkers adequaat kunnen handelen tijdens een ramp of crisis dienen de voorwaarden voor hun goed georganiseerd te zijn. Daarbij dient vanuit het Facilitair Bedrijf terdege rekening gehouden te worden met de verschillende culturen.

 

Social Media

Linkedin   Twitter   

Naar het overzicht

Terug naar boven