Roel Akerboom

Roel Akerboom

Experts SWP.

Functie:Commercial Manager
Organisatie:Edge Next
Telefoon:+316 5584 6697

E-mailadres:
Website:

Roel Akerboom vervult de rol als Commercial Manager bij EDGE Next. EDGE Next stelt ten doel de prestaties van een gebouw te verbeteren door middel van data, om belanghebbenden inzicht te geven in alles wat er binnen een gebouw gebeurt. Hiermee wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk leef- en werkklimaat voor mensen, waarbij het accent wordt gelegd op energie, welzijn en bezetting. Dit gebeurt aan de hand van Internet of Things (IoT), sensoren en gebouwdata die kan worden geanalyseerd om op efficiënte wijze de juiste maatregelen te kunnen nemen.  

Roel Akerboom heeft dankzij zijn achtergrond als industrieel ingenieur, alsmede zijn inzichten in de commerciële dienstverlening een scherp zicht op de manier waarop ruimtes kunnen worden geoptimaliseerd middels het uitvoeren van metingen en verkrijgen van inzichten aan de hand van nieuwe technologieën.  

“Bij de meerderheid van de gebouwen over de gehele wereld, zien we dat een groot gedeelte van de energie wordt gebruikt buiten kantoortijden om. Dit kan en mág niet meer gebeuren in de huidige energiecrisis. Daar komt bij dat meer en meer bedrijven tegenwoordig gebruik maken van het zogenaamde hybride werkmodel (flexwerken). Hele delen van kantoren komen op die manier leeg te staan, terwijl het energiegebruik op volle toeren doordraait. Samen met mijn EDGE Next collega’s willen wij hier verandering in brengen. In samenwerking met onze klanten werken we aan een oplossing waarmee kosten en energie kunnen worden bespaard en waardoor mensen profiteren van de juiste lichtregulatie, luchtkwaliteit en een ergonomisch bevorderlijke omgeving”. 

Social Media

Linkedin   

Naar het overzicht

Terug naar boven