Founding partner

JLL

Parnassusweg 727
1077 DG Amsterdam

T: +31 (0)20 5 405 405

Bij JLL is het de ambitie om in te spelen op een veranderende en meer dynamische werkomgeving. Mede door een nieuwe generatie werknemers veranderen de behoeften en eisen van de werkplek. In de afgelopen jaren is de werkomgeving getransformeerd van een functionele werkplek naar een belangrijke bron voor bedrijven om talent aan te trekken, productiviteit te verhogen en culturele veranderingen te versnellen. De werkplek van de toekomst draait om de gebruiker. Daarom is het van belang om bij het ontwikkelen van een werkplekconcept rekening te houden met de specifieke en individuele behoeften van deze gebruiker.

Een van de belangrijkste trends in vastgoed is ‘smart building technology’. Om slimme en duurzame gebouwen te realiseren, worden er technologieën ontwikkeld waarmee waarde wordt toegevoegd aan de werkplek. ‘Smart building technologies’ zoals sensortechnologie, Internet of Things (IoT) en Internet of Sensing (IoS) worden gebruikt om het werkplekgebruik beter te begrijpen en managen. Gebouwen kunnen slimmer gemaakt worden wanneer FM services verbonden worden aan deze technologieën.

Daarnaast zien wij een steeds grotere wens van werkgevers om bij te dragen aan een goed milieu en verwachten zij van hun werknemers dat deze hier actie op ondernemen. Duurzaamheid, gezondheids- en welzijnsinitiatieven leiden tot een groeiend aantal groene gebouwen, waardoor werknemers gelukkiger, gezonder en daardoor ook productiever zijn in hun werkomgeving.

Nieuws

Social Media

Linkedin   Twitter   Facebook   

Thema's

Place Smart Work

Naar het overzicht

Terug naar boven