Fred Kloet

Fred Kloet

Initiatiefnemers SWP.

Functie:Directeur
Organisatie:Smart WorkPlace
Leeftijd:55

E-mailadres:
Website:

Fred Kloet studeerde Facility Management (FM) in Wageningen en heeft daarna tien jaar gewerkt bij advies- en opleidingsburo FMH. Hij kwam als werknemer nummer twee en vertrok in 2000 als MT-lid en nummer 120. Fred doet er altijd veel bij. Hij richtte de vakvereniging IFMA Holland op, nadat hij twee jaar bij de Europese Ministerraad in Brussel werkte en was vervolgens lange tijd actief in de ontwikkeling van het Nederlandse en Europese FM. 

Hij werd vice-voorziter van EuroFM, de Europese vakvereniging, waarvoor hij het eerste strategiedocument schreef en richtte het European Union Centre for Facility Management op om de FM-industrie een stem bij de EU te geven. Gevestigd op Rond-point Schuman in Brussel tegenover het hoofdkantoor van de Europese Commissie. Fred was ook de oprichtend voorzitter van het EN15221-project dat FM op Europees nivo definieerde en vertegenwoordigde Nederland daarna in de werkgroep die de NEN-EN-norm voor vloeroppervlaktebepaling ontwikkelde, de NEN EN15221-6.

Na zijn vertrek bij FMH werd Fred hoofdredacteur van het vakblad 'European Facility Manager'. Hij deed onderzoek en verslag van de ontwikkeling van facility management in de diverse landen van Europa. Hij hielp de NFC Index bij de ontwikkeling van haar business model en is korte tijd senior consultant geweest bij RoyalHaskoningDHV. Hij vertrok daar, nadat het bedrijf haar deel van OMA aan Rem Koolhaas verkocht, om met zijn vrouw Maddy voor eigen rekening en risico in de buurt van Rome (Italia) zijn bedrijf Villa FM op te richten.

Een ontmoetingscentrum voor (facility) management in de brede Europese betekenis. Van architectuur en vastgoed tot en met schoonmaak en IT. Eerst in een klooster en vervolgens op een landgoed. Ook vanuit Italia deed Fred er weer van alles bij. Hij schreef in 2007 voor Microsoft Nederland het 'Integrator of Worlds' businessplan voor hun nieuwe kantoor op Schiphol en werd tijdens dat project de geestelijk vader van Lync. Een vergelijkbaar plan volgde voor Eneco en RICOH. Ook was hij nog een jaar 'International FM' docent aan de NHTV in Breda. Sinds 2000 schreef Fred veel columns en artikelen in zowel Nederlandse als buitenlandse vakbladen en nam plaats in het wetenschappelijk committee van 'Facility Management Italia'.

Van 2012 tot 2017 was Fred Innovatie & Integratie Partner van PROCOS Nederland BV en Business Partner van ARCHIBUS Inc. Hij bracht ARCHIBUS terug naar Nederland en ontwikkelde het Circulair BIM model. Fred ondersteunt de ontwikkeling van BIM vanuit de visie dat hiermee Bouw en Gebruik geintegreerd en circulair gemaakt kunnen worden. Daarom ook zit Fred in de werkgroep Nationaal BIM Protocol van de Bouwinformatieraad, de werkveldcommissie Bouwkunde van de Haagse Hogeschool, het ‘In Control’ team van Bouwkunde en is hij kerndocent van de BIM Engineer opleiding van Avans+.

Sinds februari 2017 gaat Fred weer zijn eigen weg. In opdracht van SBO/Euroforum heeft hij een 8-daagse Facility Management opleiding ontwikkeld. Volledig gericht op verbetering van de samenwerking en integratie met Bouw, HR en Technologie. Daarnaast werkt Fred aan de ontwikkeling van Smart WorkPlace. Een community, kennisplatform en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die begrijpt dat de toekomst van werkplekken, gebouwen en steden gezond en circulair moet zijn.

“Meer integratie maakt werkprocessen duurzamer."

Favoriete boeken van Fred:

  • ‘Servant-leadership across cultures’ – Fons Trompenaars en Ed Voerman,
  • ‘TAO of Leadership’ - John Heider,
  • ‘First break all the rules’ - Marcus Buckingham,
  • ‘Etica para amador’ - Fernando Savater,
  • ‘The world is flat’ - Thomas Friedman,
  • ‘In Praise of Slow’ - Carl Honore

Overige functies:

  • Lid Klankbordgroep RADAR 2025 UNETO-VNI
  • Lid Kernteam Expertgroep Technologie FMN
  • Lid Werkgroep Nationaal BIM Protocol Bouwinformatieraad

Nieuws

Social Media

Linkedin   Twitter   Facebook   

Naar het overzicht

Terug naar boven