20 juni 2019: Community centraal thema op congres Campus Day

20 juni 2019: Community centraal thema op congres Campus Day

Campussen hebben te maken met uiteenlopende innovaties. Hoe hiermee om te gaan staat centraal op Campus Day, een congres van Smart WorkPlace en haar partners Aestate, AT Osborne, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde.

Community is het centrale thema tijdens Campus Day op 20 juni in het Koningsbergergebouw (zie foto) op de campus van de Universiteit van Utrecht – de eindgebruiker is niet het eindstation, maar juist het middelpunt waarom alles draait. In workshops worden visies, actuele ontwikkelingen en best practices over onder andere digitalisering, participatie, onderzoeksfaciliteiten, mobiliteit, reuring op de campus, valorisatie en circulariteit besproken.

Tijdens Campus Day wordt de dialoog gezocht hoe nieuwe thema’s worden georganiseerd en gerealiseerd. Denk hierbij onder andere aan Governance. Veel uitdagingen van een campus, zoals mobiliteit, community-plekken en andere voorzieningen zijn alleen op te lossen wanneer dit met diverse stakeholders wordt opgepakt; het gaat dan ook over rollen en rolopvattingen.

Campus Day wordt georganiseerd voor opdrachtgevers, beïnvloeders en aanbiedende marktpartijen van en voor campussen.

Achtergrond

Campussen zijn niet alleen bij universiteiten en bij bedrijven sterk in ontwikkeling. Ook verschillende HBO’s en MBO’s hebben al een campus. En dat speelt in op een duidelijke vraag, want het onderzoek ‘Campus NL: investeren in de toekomst’ dat in 2016 door de universiteiten in Nederland werd geïnitieerd, wees uit dat studenten in toenemende mate behoefte aan fysieke ontmoetingsruimtes en studiewerkplekken blijken te hebben.

Ontmoeten en samenwerken

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid van studenten en het studiesucces gebaat zijn bij meer ontmoetingen en samenwerking op de onderwijscampus. Ook blijkt het creëren van een thuisbasis met eigen identiteit een belangrijke waarde in de universitaire gemeenschap. Kleinschaliger onderwijs en digitalisering leiden daarnaast tot steeds meer vraag naar vernieuwing van de campus. De campus is bovendien een knooppunt voor bedrijvigheid en een plaats waar baanbrekende initiatieven ontstaan. De campus is van strategisch belang voor de universiteit, de stad en de regio.

Hogere eisen

Het bepalen van hoeveel en welk type ruimten op de campus nodig zijn, wordt complexer. Studentenaantallen en in het bijzonder het aantal internationale studenten is lastiger te voorspellen. Bovendien veranderen de functionele eisen aan onderwijsruimtes en labs ook steeds sneller door wijzigende onderwijsmethoden en onderzoeksthema’s. De verduurzamingsopgave, strengere regelgeving, hogere eisen van gebruikers en het toenemend gebruik van ICT-voorzieningen zijn ook voorbeelden van trends die de functionele eisen aan universiteitsgebouwen sterk beïnvloeden. 

Bedrijven

Een duidelijke ontwikkeling is ook dat bedrijven zich graag vestigen op campussen en wetenschapsparken. In 5 jaar tijd steeg het aantal bedrijven dat werkt vanaf een van de 17 Nederlandse campussen met ruim 500 tot meer dan 2000. Bij die bedrijven werken circa 50.000 mensen. Dat is ruim 20 procent meer dan 5 jaar geleden.

Kennis delen

Bedrijven zitten graag op campussen vanwege de (onderzoeks)faciliteiten en de mogelijkheid om kennis op te doen en te delen. Dat kan bij bedrijven zelf, in de les- of collegebanken, maar ook in de kantine of in de squashzaal.

Campussen zijn goede plekken om een bedrijf te beginnen (start-ups) of om zelfstandig, losgemaakt van een ander bedrijf of instituut, verder te gaan (spin-offs). Van de 2200 bedrijven op de 17 campussen is 35 procent een spin-off en 18 procent een startup. In 2018 werkten er bijna 163.000 mensen bij bedrijven en instellingen op de 17 campussen én de 12 campussen die in een opstartfase zitten.

Voor meer informatie over Campus Day kijk op www.smartwp.nl of mail naar info@smartwp.nl. Het programma wordt begin maart bekendgemaakt.

De foto bij dit artikel is van Petra Appelhof.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

donderdag 20 juni 2019permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven