Ellis ten Dam

Ellis ten Dam

Sprekers Campus Day 2023 SWP.

Functie:Director Business Development & Innovation
Organisatie:Royal HaskoningDHV

Ellis ten Dam is senior consultant en heeft ervaring in vastgoedadvisering in breedte en specifiek op waarde vanuit een eindgebruikersperspectief. Wat zijn ambities en doelstelling van diverse stakeholders en hoe kan de fysieke, digitale en sociaal organisatorische omgeving daaraan bijdragen. Daarvoor toekomstbestendige oplossingen ontwikkelen in verbinding met de stakeholders is haar passie. Ervaring zit op campusvisies voor universiteiten, ontwikkelen van werkplekconcepten, huisvestingsbeleid en bijbehorende ‘value cases’ voor publieke en private organisaties. Thema’s die van waarde zijn voor organisaties en hun mensen, zoals inspirerende omgevingen, co-creatie, gezondheid en duurzaamheid neemt ze integraal mee in het ontwikkelen van toekomstbestendige omgevingen. Ellis is initiatiefnemer en partner van het platform www.campusday.nl  en expert en partner bij kennisplatform www.smartwp.nl  

Social Media

Linkedin   Twitter   

Naar het overzicht

Terug naar boven