Round Tables


Voor verdieping van actuele thema’s organiseert Smart WorkPlace met haar partners Round Tables. Aan de hand van stellingen of vragen worden inzichten doorontwikkeld en wordt kennis verkregen. Aan de Round Tables nemen zowel partners als externe deskundigen deel. Van elke Round Table wordt een verslag gemaakt.

Van Smart Building naar Smart Environment

Van Smart Building naar Smart Environment

Te gast bij CSU in Utrecht spraken diverse experts over Smart Buildings. Ter discussie: het optimaal integreren van systemen, de impact van een slim gebouw op gebruikersgeluk en een Smart Life-benadering.

Samenwerken brengt circulair beheer en onderhoud verder

Samenwerken brengt circulair beheer en onderhoud verder

'Samenwerking' lijkt het sleutelwoord te zijn bij circulair beheer en onderhoud. Tijdens de Round Table hierover bij Heijmans werd gesproken over de samenwerking bij opdrachtgevers tussen partijen in de sector.

Circulair bouwen bij onderwijshuisvesting

Circulair bouwen bij onderwijshuisvesting

Wordt circulair bouwen op den duur standaard bij onderwijshuisvesting? Over deze en andere vragen bogen de deelnemers aan de Round Table Verduurzaming van onderwijsgebouwen zich op 13 april.

Op weg naar een gezonder Nederland

De Round Table Zorghuisvesting vond 10 mei plaats op het kantoor van Coöperatie VGZ. Hier kwamen experts samen om te praten over huisvesting in de zorgsector.

ESG, De businesscase van duurzaam vastgoed

In EDGE West in Amsterdam organiseerde Smart WorkPlace de Round Table 'ESG, de businesscase van duurzaam vastgoed'. Experts spraken over de inspiratie en de kansen van duurzame gebouwen.

Opportunistisch vooruitlopen op besluitvorming

Opportunistisch vooruitlopen op besluitvorming

Digitaal toetsen kent veel gelijkenis bij universiteiten, hbo’s en ROC’s. Dat stelt Kees Rezelman, initiatiefnemer van de Webinar-Round Table Digitaal toetsen op de campus, aan het eind van de discussie met vijf topexperts.

Digitaal toetsen op ROC's

Digitaal toetsen op ROC's

De Round Table met vijf topexperts bespreekt alle aspecten van digitaal toetsen. Joost van der Velden, projectleider implementatie digitaal examineren bij ROC Midden-Nederland spreekt over digitaal toetsen op ROC's.

Terug naar boven