Koert Nieuwhoff

Koert Nieuwhoff

Sprekers Campus Day 2023 SWP.

Functie:Adviseur
Organisatie:Aestate

Nadat Koert zijn Havodiploma in ontvangst heeft genomen is hij gestart met de bachelor Bouwkunde aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). "Na twee oriënterende stages bij een aannemer en een architectenbureau tijdens het tweede jaar van mijn studie en mijn opgewekte interesse in project- en procesmanagement binnen de gebouwde omgeving, heb ik gekozen voor de specialisatie 'organisatie'." Hierin heeft hij zich meer kunnen ontwikkelen in onderwerpen zoals markt- en omgevingsonderzoek, risicomanagement en financiële haalbaarheid. Binnen zijn specialisatie heeft hij nog een verdiepende stage gelopen bij een aannemer in de uitvoering van een nieuwbouwproject in Veenendaal. De laatste zes maanden van zijn bachelor heeft Koert zijn afstudeeronderzoek gericht op het 'robotiseren van metselwerk gevelsystemen'.

Na het afronden van de bachelor bouwkunde wilde Koert zich graag verder ontwikkelen in complexe gebiedsontwikkelingen en huisvestingsvraagstukken. Daarom is hij begonnen met het bouwkunde schakelsemester(pré-master) en vervolgens de master 'Architecture, Urbanism and Building Sciences, track Management in the Built Environment' aan de Technische Universiteit Delft.

Voor zijn scriptie heeft hij zich aangesloten bij de 'Circulaire Bouwmaterialen en (her)fabricage hub'. "Dit is het interdisciplinaire afstudeer lab van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. Het lab is geconcentreerd rond de kansen en uitdagingen voor een circulaire bouw hub in de provincie Zuid-Holland. Lees hier meer over dit afstudeer lab. Interdisciplinary Thesis Lab 2021-2022: Circular Building Materials and (re)Manufacturing Hub | Centre for Sustainability Koerts persoonlijke scriptie ging over het ontstaan van de 'Circulaire Bouwmaterialen hub', waarbij er vanuit de literatuur verschillende typologieën voor (circulaire) bouwhubs zijn ontwikkeld. "Deze typologieën hebben elk verschillende belangrijke factoren die het ontstaan van dat type bouw hub verklaren. De uitkomsten kunnen als ontwerp-tool worden gebruikt voor provincies en gemeenten die de ambitie hebben om een (circulaire) bouw hub te realiseren."

Naar het overzicht

Terug naar boven