Guido Meijer

Guido Meijer

Duurzame Impactmaker SWP.

Functie:Director Global Facility Management - Real Estate
Organisatie:Philips

Guido Meijer is binnen het wereldwijde Philips Real Estate team verantwoordelijk voor facility management, het verbeteren van de operationele processen en het aanjagen van verduurzaming van de grote vastgoedportefeuille die door de Philips organisatie gebruikt wordt. Guido is zijn carrière begonnen in het technisch beheer en via die dienstverlening in het integraal facility management doorgegroeid. Een opleiding in de duurzaamheidshoek en rollen als projectmanager en adviseur vormden uiteindelijk een goede basis om in 2017 bij Philips aan de slag te gaan en verder te groeien. 

Motivatie: 

Philips heeft de afgelopen jaren veel bereikt op duurzaamheidsgebied, maar is hier vaak nogal bescheiden in. Via de round table wil ik onze ervaringen met het vakgebied delen. Met name energiebesparing en de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare oplossingen zijn vaak onzichtbaar. Hoe maak je mooie ambities en complexe vraagstukken tastbaar? Daar wil ik het graag met mijn vakgenoten over hebben. Uiteraard speelt mijn intrinsieke motivatie voor duurzaamheid een rol om aan deze round table mee te doen. Al als kind was ik een buitenmens met interesse voor vogels en water. Nu ben ik in mijn rol bij Philips de pragmatische verbinder tussen abstracte ambitie en de uitvoerenden. 

Naar het overzicht

Terug naar boven