Arjan Verboom

Arjan Verboom

Experts SWP.

Functie:Senior Adviseur
Organisatie:Republiq
Telefoon:06-25065525

E-mailadres:
Website:

Als senior adviseur bij Republiq heeft Arjan veel ervaring in het managen van en adviseren over nieuw- en verbouwprojecten in het maatschappelijk vastgoed. Arjan doet dit voor veel verschillende soorten publieke opdrachtgevers en altijd binnen een politieke en maatschappelijke context. Na zijn studie Bouwkunde aan de TU Delft heeft hij via een multicompany traineeship snel verschillende ervaring opgedaan bij het Rijksvastgoedbedrijf, Woningcorporatie Staedion en bij Ballast Nedam. Na zijn traineeship is hij als adviseur gaan werken met als focus de huisvesting van maatschappelijke organisaties of publieke functies.  

 Arjan heeft ruime ervaring met het begeleiden van opdrachtgevers in het waarmaken van hun huisvestingsambities. Huisvesting van organisaties is voor hem geen doel, maar een middel om de doelstellingen van een organisatie te kunnen bereiken. Hij begeleidt projecten van de allereerste initiatieven tot en met oplevering en ingebruikname. Hij onderscheid zich daarbij door de vertaling van ambities en doelstellingen van een organisatie naar concrete huisvestingsoplossingen. Arjan is daarbij gespecialiseerd in het vernieuwen van aanbestedingstrajecten en toepassing van innovatieve contractvormen, waarbij de kennis en ervaring van de markt optimaal wordt benut. Met zijn positieve energie en scherpe blik weet hij de vaart in het proces te houden én om de aandacht te vestigen op de juiste onderwerpen. Arjan is in staat op strategisch, tactisch en operationeel niveau te denken en zorgt ervoor dat ingewikkelde problematiek vertaald wordt naar heldere beslispunten, om samen met de opdrachtgever knopen te kunnen doorhakken. Opdrachtgevers waarderen hem om zijn betrokkenheid, zowel bij het project als naar de mensen in het project.

 Voorbeelden van projecten waaraan Arjan heeft gewerkt zijn het Provinciehuis van Gelderland, het stadhuis van Tiel, de ontwikkeling van Hart van Zuid in Rotterdam, het Paleis van Justitie in Den Bosch en diverse rijkskantoren. Op dit moment werkt Arjan onder andere aan huisvestingsopgaven voor de GGD, voor de gemeente Nieuwegein en daarnaast werkt Arjan aan de renovatie van een aantal penitentiaire inrichtingen voor het Rijk. Altijd vanuit de focus om de doelstellingen van de organisatie te realiseren en altijd gericht op het maken van duidelijk onderbouwde keuzes. Bij Republiq geloven we ook echt in de kracht van data als instrument om betere beslissingen te kunnen maken. De inzet van data is in veel van onze projecten een tweede natuur. Data helpt strategie te vormen en besluiten te nemen op basis van feiten. We helpen onze opdrachtgevers om hun eigen data van waarde te laten zijn. We hebben heel veel relevante data over al het maatschappelijk vastgoed in Nederland. Die data maken we voor onze opdrachtgevers beschikbaar en gebruiken we zelf in ons advies.

 Naast zijn werk voor Republiq is Arjan toezichthoudend bestuurder bij de Stichting Hart voor Woerden en is hij enthousiast amateur-fotograaf.              

 

Social Media

Linkedin   

Naar het overzicht

Terug naar boven