Ellis ten Dam

Ellis ten Dam

Experts SWP.

Functie:Director Business Development & Innovation
Organisatie:Royal HaskoningDHV
Leeftijd:58

E-mailadres:

Ellis ten Dam (1965) is Director Business Development bij Royal HaskoningDHV.

Haar passie is het creëren van toekomstbestendige omgevingen die echt bijdragen aan de doelen en ambities van organisaties en hun mensen.

Als adviseur huisvesting en vastgoed, werkt ze voor publieke en private organisaties vanuit een eindgebruikersperspectief; hoe draagt vastgoed bij aan de organisatiedoelstellingen en hun ambities? Thema’s die ze hiervoor inbrengt zijn onder meer Healthy & inspiring workplaces, Duurzaamheid, Circulaire Economy, Whole life cycle costs en contracte. 

Ellis heeft van 1984 tot 1990 gestudeerd aan de TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde. In die periode is ze tevens een semester aan Cornell University verbonden geweest aan de vakgroepen Environmental Psychology en Facilities Management. Na haar studie heeft ze eerst bij EGM Onderzoek gewerkt, waarna ze in 1996 bij toenmalig Haskoning is gestart als consultant. Vanaf 2001 heeft ze haar consultant rol gecombineerd met lijnmanagement of business development rollen.

In de periode 2009 – 2012 was ze als docent verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate.  In januari 2013 is Ellis toegetreden tot het CoreNet Benelux bestuur. Vanuit die hoedanigheid coördineerde ze tot medio 2017 het onderzoek naar gebruikerswensen, dat voortkomt uit het Convenant Leegstand Kantoren. Haar bestuurstermijn loopt eind 2017 af, maar ze blijft actief lid van CoreNet, een global kennis en netwerk organisatie voor Corporate Real Estate.

Social Media

Linkedin   Twitter   

Naar het overzicht

Terug naar boven