Mikko Valtonen

Mikko Valtonen

Experts SWP.

Functie:Interim CEO
Organisatie:Edge Next

E-mailadres:
Website:

Alvorens zijn benoeming als interim CEO heeft Mikko zich binnen EDGE Next gedurende vijf jaar ingezet voor zowel de commerciele activiteiten als business development. Mikko bestuurt de groeistrategie en binding met de klant, waarbij commercieel vastgoed als een duurzaam en slim product centraal staat.

EDGE Next stelt ten doel de prestaties van een gebouw te verbeteren door middel van data, om belanghebbenden inzicht te geven in alles wat er binnen een gebouw gebeurt. Hiermee wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk leef- en werkklimaat voor mensen, waarbij het accent wordt gelegd op energie, welzijn en bezetting. Dit gebeurt aan de hand van Internet of Things (IoT), sensoren en gebouwdata die kan worden geanalyseerd om op efficiënte wijze de juiste maatregelen te kunnen nemen.

In het verleden is Mikko in diverse tech start-ups en scale-ups werkzaam geweest in Noord-Europa en de VS waar hij twintig jaar lang functies als VP, CEO en Oprichter heeft bekleed. 

 

Naar het overzicht

Terug naar boven