Inschrijven Congres Campus Day 20 juni 2019

Congres Campus Day 20 juni 2019

Op donderdag 20 juni 2019 wordt het congres Campus Day georganiseerd in het Victor J. Koningsbergergebouw bij de Universiteit van Utrecht. Het thema is Community. Campussen bij universiteiten en bedrijven hebben onder andere te maken met vele innovaties op het gebied van samenwerken, digitalisering, veranderende wetgeving, huisvesting, circulariteit en gebiedsontwikkeling. Wat betekent dit voor de gebruikers op een campus? Hoe kunnen zij optimaal samenwerken? Hoe kan de huisvesting het beste georganiseerd en gefaciliteerd worden? Campus Day is een initiatief van Smart WorkPlace en haar partners Aestate, AT Osborne, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde. Dagvoorzitter is Wim Kooyman (Smart WorkPlace).

Keynotesprekers in het ochtendprogramma zijn onder andere: Bart Valks (Onderzoek naar Smart Campus Tools, TU Delft), Franc van Nunen (Directeur Campus Ontwikkeling bij de Vrije Universiteit en voorzitter van het Landelijk Overleg Huisvesting Universiteiten) en John Dane (Bestuursvoorzitter van de Hogeschool Zeeland).

Binnenkort worden de 12 workshops bekend gemaakt. In 3 rondes worden deze workshops gegeven:

Workshopronde I: Broedplaatsen voor inspiratie. Hoe een Campus te gebruiken? Waar liggen kansen voor de Campus van de toekomst?

Workshopronde II. Welke innovaties zijn van waarde? Van dienstverlener tot stimulator, en van circulaire innovatie tot mobiliteitsinspirator.

Workshopronde III. Voorbeelden van succesvolle samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven.

Vul de onderstaande velden zo volledig mogelijk in, velden met een * zijn verplicht.

Congres Campus Day 20 juni 2019

 

 

Uw gegevens

 

Factuurgegevens

We vragen standaard om factuurgegevens, ook als u een registratiecode invult. Indien uw registratiecode geldig is wordt er geen factuur verstuurd.
 

 

Tot slot..

 

Meld mij aan voor:

  

 

Akkoord  *
Tot slot

 

 

Smart WorkPlace gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Privacyverklaring

Smart WorkPlace B.V., gevestigd te Velp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.smartwp.nl
Beekhuizenseweg 11
6881 AA Velp

Persoonsgegevens die wij verwerken

Smart WorkPlace verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smartwp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Smart WorkPlace verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Smart WorkPlace analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Smart WorkPlace volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Smart WorkPlace neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smart WorkPlace) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smart WorkPlace bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren in de basis de wettelijk toegestane bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Smart WorkPlace verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Smart WorkPlace blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smart WorkPlace gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Smart WorkPlace gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@smartwp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Smart WorkPlace zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Smart WorkPlace wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Smart WorkPlace neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smartwp.nl

© 02-07-2018 Smart WorkPlace B.V.

Terug naar boven