DCMR


T: 010 - 246 80 00


DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, vijftien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. Voor ruim 1,2 miljoen inwoners werken we al ruim veertig jaar aan een veilige en schone leefomgeving.

Het werkgebied van DCMR heeft veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. Bij het bewaken van de milieukwaliteit werken we nauw samen met andere overheidsinstellingen, zoals politie, brandweer, inspectie SZW en GGD. In opdracht van lokale en regionale overheden zorgen we voor een leefbare en veilige regio, waar u prettig kunt wonen, werken en recreëren. Dat doen we onder meer door het maken van vergunningen en het handhaven van milieu- en veiligheidsregels.

Social Media

Linkedin   Twitter   Facebook   

Thema's

Duurzaamheid

Nieuws

Naar het overzicht

Terug naar boven