KWK Huisvestingsregisseurs

Weena 723 (C7.077)
3013 AM Rotterdam


KWK Huisvestingsregisseurs is expert in huisvesting en vastgoed, met een focus op maatschappelijk vastgoed in de domeinen onderwijs, veiligheid, overheid en zorg & wonen. Met zo’n 27 medewerkers en een kantoor in Rotterdam en Breda zijn wij een dynamisch, onafhankelijk adviesbureau met integrale dienstverlening voor realisatie, inrichting, renovatie en instandhouding van vastgoed.

KWK gelooft dat betekenisvolle gebouwen zorgen voor tevreden gebruikers. Door te denken vanuit het gebruikersperspectief worden verandertrajecten in huisvesting van overheid, onderwijs, veiligheidsdomeinen, kantoren en zorg, op een unieke, bewezen en succesvolle manier voorbereid, begeleid en geëvalueerd. Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan een betere, duurzame en betekenisvolle werk- leef en leeromgeving voor ons allemaal. Wij creëren ruimtes en voorzieningen voor mensen die er iedere dag werken, leven en leren.

Huisvesting van nu is meer dan gebouwen. Het is een ontmoetingsplek, veilige haven en inspirator voor de gebruikers die het vastgoed tot leven brengen. Samen geven wij een nieuw tijdperk vorm vanuit een heldere visie op nu en later. Altijd met aandacht voor een veilige, gezonde, duurzame en flexibele werk-, woon- en leeromgeving. Altijd met de gebruikers centraal.

Domein onderwijs
Onderwijs heeft een veilige, gezonde en flexibele omgeving nodig. Vanaf de eerste woordjes van onze kinderen tot het blijvend ontwikkelen in ons eigen vakgebied snapt KWK als geen ander hoe belangrijk dit is. Wij ondersteunen onderwijsinstellingen van primair tot wetenschappelijk onderwijs bij het creëren van deze omgeving.

Domein veiligheid
KWK is sinds haar oprichting 15 jaar geleden actief binnen het veiligheidsdomein en heeft vanaf die tijd ruime ervaring opgebouwd in alle fases van het huisvestingsproces. Van initiatief tot en met realisatie en beheer. Door deze jarenlange ervaring is KWK in staat om invulling te geven aan elk huisvestingsvraagstuk. Van strategische vraagstukken, het opstellen van een programma van eisen voor een nieuwe brandweerkazerne, de realisatie van een nieuwe meldkamer, verduurzaming van een vastgoedportefeuille of de actualisatie van een MJOP.

Domein overheid
Projecten worden vaak uitgevoerd binnen een politiek complexe omgeving, die onderdak biedt aan bestuur, ambtenaren, cultuur, welzijn, onderwijs, sport en veiligheid. KWK begrijpt het primaire proces en ondersteunt vanaf het eerste initiatief tot en met de exploitatie. Samen ontwikkelen wij visie op de toekomst van het maatschappelijk vastgoed. De échte waarde van huisvesting zit hem in wat het toevoegt aan de doelstellingen van de gebruikers.

Domein zorg & wonen
De zorgsector in Nederland is met grote veranderingen geconfronteerd. Wij begeleiden organisaties bij deze transitie op onze vakgebieden. Het vormgeven van de ondersteunende functies, het stroomlijnen van de samenwerking tussen primair en ondersteunend proces en nieuwbouw/renovatieprojecten. Een groeiende vraag is zichtbaar naar hoogwaardige, energiezuinige en gezonde woon- en kantoorgebouwen.

Social Media

Linkedin   

Naar het overzicht

Terug naar boven