Frank van Massenhoven

Frank van Massenhoven

Sprekers WorkPlace Day 2020 SWP.

Functie:Overheidsmanager

Zijn er nog managers nodig? Nieuwe ideeën over hedendaags leiderschap

Beter presteren en liever werken: thuis werken loont.

 

Frank Van Massenhove is een overheidsmanager met een missie. Onder zijn leiding werd de FOD Sociale Zekerheid omgevormd tot een voorbeeldorganisatie, waar ook veel privébedrijven inspiratie in zoeken en vinden. Ambtenaren mogen er hun eigen chefs beoordelen en een overgrote meerderheid van het personeel mag thuis werken. Zo’n vooruitstrevend hr-beleid wordt nog altijd argwanend bekeken. Ten onrechte, beweert (en bewijst!) Van Massenhove. Stop met te zeggen waar en wanneer je werknemers moeten werken. Kijk in de eerste plaats naar hun resultaten. It’s all about the results. Op de FOD Sociale Zekerheid zijn de prikklokken stilgevallen en toch wordt er harder en efficiënter gewerkt. Frank Van Massenhove vertelt u hoe dat kan. En waarom een andere kijk op werken nodig is.

Overheidsmanager van het Jaar

Frank Van Massenhove (1954) groeide op in Zerkegem (Jabbeke) en vond in boeken en muziek het middel om de wereld te leren kennen. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Gent. In zijn vrije tijd werkte hij mee in de Wetswinkel. Na zijn studies ging hij aan de slag als werkgelegenheidsinspecteur.
In de jaren tachtig werd hij door Luc Van den Bossche naar de socialistische partij gehaald. Zo werkte hij als adviseur op de kabinetten van Roger De Wulf en Leona Detiège, nadien als kabinetschef van de Gentse burgemeester Frank Beke. In 1999 ging hij aan de slag als kabinetschef van Frank Vandenbroucke, toen minister van Sociale Zaken en Pensioenen.
In 2002 kwam hij aan het hoofd van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Hij hervormde de Dienst tot

een eigentijdse organisatie, en werd daarvoor in 2007 uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar.

Op zoek naar talent (m/v)

Het hr-beleid van onze ondernemingen en organisaties moet een andere weg op. "Het moeilijkste wordt om de juiste medewerkers te vinden. Mensen thuis laten werken was in dat opzicht de beste beslissing. Het is dé manier om de millennials, de jongeren die recent de arbeidsmarkt ingestroomd zijn, aan te trekken. En de omslag in de werkcultuur zorgde voor een enorme productiviteitsstijging: in het eerste jaar behaalden onze mensen 120 procent van de doelstellingen, in het tweede jaar 111 procent en in het derde jaar 115 procent", zegt Van Massenhove.
"Er hebben nog nooit zoveel mensen gewerkt als nu, en in onze kenniseconomie hebben we er steeds meer nodig. In 2014 zullen er evenveel mensen de arbeidsmarkt verlaten als er binnenkomen, tegen 2020 zal maar 60 procent instromen. De war for talent wordt dan ook reusachtig. Het gaat niet meer om de werkgever die iemand aanneemt, maar om de werknemer die kiest bij wie hij gaat werken. Als werkgever heb je geen keuze: je moet je aanpassen om te overleven."

Het team centraal

Hoe kan een organisatie ooit functioneren als de medewerkers elkaar niet meer zien? Van Massenhove ontkracht met verve alle clichés over thuiswerken. "In werkelijkheid zien we dat niemand vijf dagen per week thuis werkt. Mensen wíllen hun collega’s ontmoeten. Thuis werken ze aan dossiers waarvoor ze niet gestoord willen worden, maar ze komen graag naar kantoor." Hij pleit er ook voor om een thuis te creëren op het werk. Dat impliceert een andere kijk op hiërarchie. Je moet een omgeving creëren waarin mensen hun professionele leven zelf kunnen regisseren en vormgeven.

"De chef bepaalt niet langer wanneer er vergaderd wordt. Het team staat altijd centraal: het zijn de medewerkers die het werk verdelen en die bepalen wanneer ze willen vergaderen. Sinds we die maatregel invoerden, wordt er 40 procent minder vergaderd, 40 procent minder lang en zitten er 40 procent minder mensen rond de tafel. We meten niet meer hoeveel tijd mensen spenderen aan hun werk, maar wel of ze hun doelstellingen behalen. Ze mogen bovendien maar 80 procent van de tijd vooraf invullen, zodat ze ruimte vrij hebben om creatief te zijn."

Zijn er nog managers nodig? Nieuwe ideeën over hedendaags leiderschap

Eind 2016 verscheen zijn nieuw boek: “Zijn er nog managers nodig? Nieuwe ideeën over hedendaags leiderschap”. Daarin pent Frank Van Massenhove zijn ervaringen en visie neer omtrent leiderschap en management. Andermaal zeer prikkelend en inspirerend voor managers en leidinggevenden. Of, zoals Marc Buelens, professor emeritus Vlerick Business School, over dit nieuwe boek schreef: "Frank Van Massenhove toont opnieuw aan dat goed management niet echt ingewikkeld hoeft te zijn. Het verschil met andere boeken: hij heeft het in de praktijk bewezen."

Frank Van Massenhove is een gedreven verteller en hij verdedigt zijn zaak met vuur. Hij mengt zich graag in het publieke debat via de sociale media. Maar nog liever gaat hij de discussie aan met zijn publiek.

Social Media

Linkedin   Twitter   

Naar het overzicht

Terug naar boven