Werken in een op de natuur geïnspireerde omgeving

Een omgeving zonder natuurlijke elementen kan een negatief effect hebben op de gezondheid, de productiviteit en het welzijn. Dit is vooral van belang in kantoorgebouwen van bedrijven. Een zwakke gezondheid en een verminderd welzijn kunnen leiden tot slechte prestaties, een lage productiviteit, werkverzuim en verhoogde kosten. In de zoektocht naar het ontwerp van een gezonde werkomgeving is ‘Embodied Carbon’ – de C02-reis van producten en (bouw)materialen waar gebouwen mee worden gebouwd en ingericht – de blinde vlek.

Hierover gaat het webinar 'Werken in een op de natuur geïnspireerde omgeving' - Voor de verbetering van ons welzijn en de planeet - dat op woensdag 31 maart vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur wordt georganiseerd door Interface en Smart WorkPlace.


Deelname is gratis. 

Programma

13.30 uur-13.35 uur

Opening en welkom door moderator Wim Kooyman

  Wim Kooyman (Smart WorkPlace)

13.35 uur-14.00 uur 

Presentatie:  Human Centred Design

Hoe kan een ruimte bijdragen aan het welzijn van mensen? Opdat mensen meer op hun gemak zijn en zich veiliger voelen. In dat geval wordt hun creativiteit en gedrag positief beïnvloed.Hierover praat Lieke Willems tijdens haar presentatie en daarbij stelt zij de mens centraal. Deze benadering heet Human Centred Design.Waarom is deze benadering financieel aantrekkelijk? En hoe kun je deze benadering succesvol verwezenlijken? Het welzijn van de medewerker kan op verschillende manieren worden verbeterd. In haar presentatie vertelt Lieke over de positieve effecten van Biophilic design en het creëren van gemeenschappen. Welzijn was voor Covid al een van de meest relevante onderwerpen binnen het interieurontwerp, maar nu eens te  meer.

Lieke Willems is werkzaam als Concept Designer bij Interface en informeert en inspireert klanten. Als architect is Lieke altijd bezig met de invloed van een ruimte op het gebruik en beleving van de mens.

  Lieke Willems (Interface)

14.00 uur-14.25 uur

Presentatie: Jouw ruimtes en C02-doelen – aandacht voor een belangrijke blinde vlek

In haar presentatie laat Janneke Leenaars het licht schijnen op de blinde vlek van ‘Embodied Carbon’, de C02-reis van producten en (bouw)materialen waar gebouwen mee worden gebouwd en ingericht. En hoe de transitie naar het gebruiken van C02 neutrale producten en producten en materialen met C02-opslag van belang zijn voor het behalen van het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde te weten te maximeren tot goed onder de 2°C. Janneke neemt jullie kort mee op de duurzaamheidsreis van Interface, waarbij de meest recente doorbraak-innovatie en grote mijlpaal in de missie van Interface om de opwarming van de aarde te keren, aan bod komt. Janneke maakt het concreet en laat jullie zien hoe CO2 geen vijand meer is voor Interface, maar een bouwsteen voor producten. Het resultaat zijn producten waarmee de klant geholpen wordt bij het behalen van hun C02-doelen.

Janneke Leenaars is Duurzaamheidsmanager Noord Europa bij Interface, wereldwijd beursgenoteerd vloerenfabrikant in tapijt, rubber en LVT.

  Janneke Leenaars (Interface)

14.25 uur-14.50 uur

Presentatie: Biobased en biofilische architectuur

‘Van een bos wordt niemand gestrest,’ is een quote van architect Daan Bruggink. Hij ontwerpt en bouwt gebouwen geïnspireerd op de natuur. In zijn presentatie vertelt Daan over de grote voordelen van natuurlijke en biobased materialen voor onze gebouwen. Daan legt uit hoe we met houtbouw het milieu kunnen redden en dat die natuurlijke manier van bouwen steeds betaalbaarder wordt. Daan neemt ons mee hoe een natuurgeïnspireerd gebouw een werkomgeving creëert waar wij ons allen beter voelen. Deze biofilische gebouwen brengen grote positieve gezondheidseffecten met zich mee, waardoor ons welzijn, onze concentratie en onze productie stijgt en ons ziekteverzuim met tientallen procenten af kan nemen.  

Daan Bruggink is architect en oprichter van ORGA architect

  Daan Bruggink (ORGA architect)

14.50 uur-15.00 uur   

Afsluiting

 
Uw gegevens

 

 

Contactgegevens

 

 

Meld mij aan voor:

  

 

 

 

Smart WorkPlace gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, bekijk de Privacyverklaring.

Privacyverklaring

Smart WorkPlace B.V., gevestigd te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.smartwp.nl

Ceintuurbaan 26-k

8024 AA Zwolle

Persoonsgegevens die wij verwerken

Smart WorkPlace verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smartwp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Smart WorkPlace verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Smart WorkPlace analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Smart WorkPlace volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Smart WorkPlace neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smart WorkPlace) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smart WorkPlace bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren in de basis de wettelijk toegestane bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Smart WorkPlace verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Smart WorkPlace blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smart WorkPlace gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Smart WorkPlace gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@smartwp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Smart WorkPlace zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Smart WorkPlace wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Smart WorkPlace neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smartwp.nl

© 02-07-2018 Smart WorkPlace B.V.

Terug naar boven