Is de hybride medewerker klaar voor de toekomst?

Is de hybride medewerker klaar voor de toekomst?

      En het belang van welzijn en duurzaamheid.

NTT – partner van Smart WorkPlace – lanceerde 7 november de uitkomsten van haar internationaal onderzoek naar de ontwikkelingen van de hybride werkomgeving in de publicatie ‘2021 Global Workplace Report – Connecting your hybrid workforce’.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat verbinding en communicatie met de medewerkers topprioriteiten zijn voor een succesvolle organisatie. Voor een slimme organisatie en het welzijn van de medewerker zijn het zelfs factoren van strategisch kaliber.

Zeker nu ook de verwachting is – zo geeft het onderzoek aan – dat 1/3 van de medewerkers het liefst thuiswerkt, 1/3 het liefst op kantoor en 1/3 de vrijheid wil hebben om te kiezen. Die  voorkeur is leeftijdsafhankelijk waarbij oudere medewerkers het liefst thuiswerken en jongeren het liefst op kantoor.

Om de verbinding en de communicatie tussen werk en thuis op het optimale niveau te krijgen, is het belangrijk dat medewerkers niet alleen beschikken over de juiste middelen, maar ook de vaardigheid hebben om deze optimaal te kunnen gebruiken.

Over deze ontwikkelingen gaat de webinar ‘is de hybride medewerker klaar voor de toekomst?’ dat op 6 december van 13.30 tot 15.00 uur wordt georganiseerd Smart WorkPlace in samenwerking met NTT. Het webinar is interactief en toehoorders kunnen actief meedoen. Deelname is gratis.

Programma

13:30 - 13:35 uur

Opening en welkom

Door moderator Wim Kooyman (Smart WorkPlace)

  

13:35 - 13:50 uur 

Presentatie:  

2021 Global Workplace Report – uitkomsten van een internationaal onderzoek

Door Harald den Houter (NTT)

13:55 -14:20 uur

Presentatie: 

Hoe helpt techniek bij een duurzame en gezonde hybride werkomgeving? 

Het is topprioriteit om een gezonde werkplek te creëren. Deze moet daarbij ook efficiënt en duurzaam orden ingericht en zijn van belang voor het welzijn van de medewerkers. Hoe kan data daarvoor beter worden verzameld en leiden tot bruikbare inzichten? Welke nieuwe IoT-technologieën kunnen dan het beste worden gebruikt?

Door Jantine van der Weerdt (Officebooking)

14:25 - 14:50 uur

De uitdagingen van een hybride organisatie.

Welke werkcontacten gaan we face-to-face doen en welke online? Hoe te komen tot effectieve en efficiënte werkdagen? Hoe stemmen we onze nieuwe werkpatronen onderling af?

Door Jan Gerard Hoendervanger (JGH advies)

14:50 - 15:00 uur

Forumgesprek met sprekers en deelnemers aan de webinar o.l.v. Wim Kooyman

15.00 uur   

Afsluiting

Uw gegevens

 

 

Contactgegevens

 

 

Meld mij aan voor:

  
  
  

 

 

 

Smart WorkPlace gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Privacyverklaring

Smart WorkPlace B.V., gevestigd te Velp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.smartwp.nl
Beekhuizenseweg 11
6881 AA Velp

Persoonsgegevens die wij verwerken

Smart WorkPlace verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smartwp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Smart WorkPlace verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Smart WorkPlace analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Smart WorkPlace volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Smart WorkPlace neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smart WorkPlace) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smart WorkPlace bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren in de basis de wettelijk toegestane bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Smart WorkPlace verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Smart WorkPlace blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smart WorkPlace gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Smart WorkPlace gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@smartwp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Smart WorkPlace zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Smart WorkPlace wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Smart WorkPlace neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smartwp.nl

© 02-07-2018 Smart WorkPlace B.V.

Terug naar boven