Terugblik 07-06-2023Campus Day

Terugblik 07-06-2023
Campus Day

woensdag 7 juni 2023

Direct aanmelden

Direct aanmelden

Tijd Programmaonderdeel
08:30 uur Ontvangst
09:00 uur Opening en welkom door dagvoorzitter
Wim Kooyman
09:10 uur Metamorfose van een Campus
Leo le Duc

De Metamorfose van Amsterdam Science Park

Het Amsterdam Science Park is een succes volle campus, gericht op de bètawetenschappen. De basis voor de ontwikkeling van het Amsterdam Science Park is de toegevoegde waarde voor onderzoekers, startups en bedrijven. Een goede sociale en zakelijke omgang tussen de academische wereld, ondernemers en de overheid bij het creëren van het park is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Maar niet voldoende. De geschiedenis van het Science park toont aan dat er veel meer factoren een rol spelen. In de toekomstplannen krijgen deze een nog grotere rol waardoor de campus transformeert tot Innovatie District met bètakarakter.

09:45 uur Campus meets Coworking: Inzichten vanuit coworking spaces
Victor Cabral

Het aantal coworking spaces is in de afgelopen twee decennia in veel steden over de hele wereld snel toegenomen. Éen van de succesfactoren van coworking spaces is dat ze professionals een community bieden van gelijkgestemde individuen en bedrijven, wat kan leiden tot samenwerking, netwerken en nieuwe zakelijke kansen. In deze keynote zullen inzichten gedeeld worden vanuit de coworking branche wat betreft ruimte, organisatorische opzet, en community aspecten. In een verkennende presentatie zullen verschillende concepten en mechanismen toegepast worden op campussen.

10:15 uur Paneldiscussie
10:30 uur Korte break
11:00 uur Workshop 1.1 | Sociale cohesie op de campus, een belevingsgerichte aanpak
Esti Tichelaar, Ellis ten Dam, Jenycke van der Maten

Met een user experience aanpak ontdekken wij de relevante waarde voor studenten, onderzoekers en ander campusgebruikers. De parallelsessie start met een toelichting op een universiteit case waarin sociale cohesie centraal staat. Daarna zullen wij in een interactieve workshop focussen op de user experience en richten we ons op de beleving van de campus. Door ons te verdiepen in de verschillende campusgebruikers en hun behoeften, onderzoeken we wat relevante waarde is en hoe wij meer impact kunnen maken.

11:00 uur Workshop 1.2 | Investeren met impact; ASR ziet kansen in campussen en science parks
Benny Ng

ASR Dutch Science Park Fund streeft naar zowel financiële als maatschappelijke waarde voor de lange-termijn door te investeren in vastgoed op science park locaties in Nederland. Hoe is het science park fonds ontstaan en welke marktfundamenten liggen ten grondslag voor deze sector? Op welke wijze creëert ASR DPSF lange termijnwaarde en hoe werkt zij samen met haar partners zoals de TU Delft of DSM?   

11:00 uur Workshop 1.3 | Future Proof organiseren van projecten
Marcel van Rosmalen, Daniël Koningen

Een project Future Proof managen gaat niet vanzelf. Daniël Koningen en Marcel van Rosmalen laten vanuit hun ervaring zien hoe met risico’s en kansen kan worden omgegaan.

12:00 uur Lunchpauze
13:00 uur Workshop 2.1 | Het toekomstperspectief voor campussen; hoe krijg je zicht op 2040?
Jan Willem de Kleuver, Wietske Theloesen

Vooruit kijken met de Futuring Methode.

13:00 uur Workshop 2.2 | Van Trends naar Vastgoedagenda
Jakob Sutmuller

Diverse actuele trends in het hoger onderwijs, zoals digitalisering en hybride leren, zijn van grote invloed op een vastgoedportefeuille. Fontys Hogescholen heeft op basis van een scenario-aanpak de vastgoedagenda 2021-2030 ontwikkeld. Die is zowel van toepassing op huisvesting op de campus, alsook op de benodigde eco-systemen en locaties voor samenwerking tussen HBO en het werkveld. In de parallelsessie zal een toelichting worden gegeven op de hiervoor ontwikkelde scenario's, concepten en projecten in uitvoering.

13:00 uur Workshop 2.3 | Circulaire bouwmaterialen hubs
Koert Nieuwhoff

Hergebruik van secundaire materialen wordt belangrijk bij het realiseren van een circulaire campus. Maar nu is dit een uitdaging omdat materiaalstromen niet gesynchroniseerd zijn in termen van ruimte en tijd. Circulaire bouwmaterialen hubs, locaties waar materialen worden verzameld, onderzocht en tijdelijk worden opgeslagen kunnen een oplossing zijn, aangezien het een manier is om de materialenstroom tussen partijen beter te organiseren.

14:00 uur Wissel workshops
14:15 uur Workshop 3.2 | Waarde gestuurd asset management is de nieuwe norm
Michel van de Pol, Kees Rezelman, Koen Fleuren

Is het beheer van vastgoed, of beter gezegd assets, slechts een kostenpost? Of kan het juist bijdragen aan het halen van belangrijke organisatiedoelstellingen? Campussen hebben een grote uitdaging op het gebied van o.a. duurzaamheid, flexibiliteit, het aantrekken en behouden van talent en digitalisering. Met waarde gestuurd assetmanagement ga je anders nadenken over je assets. Van ‘wat kost het’ naar ‘wat draagt het bij’. Met de ambitie van de organisatie als startpunt maak je keuzes die de gewenste doelstellingen realiseren. Zo zorg je voor de juiste balans tussen het verminderen van risico’s, het leveren van de gewenste prestaties en het beheersen van de kosten.

14:15 uur Workshop 3.3 | Innoveren en verduurzamen op de campus – TU Delft
Hubert Linssen, Koen Kerstens
15:15 uur Korte pauze
15:45 uur Campus van de toekomst
Franc van Nunen

Franc van Nunen geeft zijn beschouwing op de campus van de toekomst. Over de campus als instituut waar wordt gestudeerd, gewerkt en mensen met elkaar samenleven.

16:15 uur Netwerkborrel
17:00 uur Einde
Smart WorkPlace
Aestate
AT Osborne
TwynstraGudde
Royal HaskoningDHV
Datum /tijd

Datum / tijd:
07-06-2023 08:30

Locatie

Locatie:
Startup Village | Science Park 608 | 1098 XH Amsterdam

Bevestiging opnieuw versturen

Vul onderstaande velden in, indien de gegevens voorkomen in het systeem wordt jouw inschrijfbevestiging opnieuw verzonden.

Terug naar boven