Terugblik 28-06-2022Campus Day

Terugblik 28-06-2022
Campus Day

dinsdag 28 juni 2022

Direct aanmelden

Direct aanmelden

Tijd Programmaonderdeel
08:30 uur Ontvangst
09:30 uur Welkom bij de TU Delft Campus
Wim Kooyman, Koen Kerstens
09:35 uur De meerwaarde van de campus nu en in de toekomst
Monique Arkesteijn, Alexandra den Heijer
Monique Arkesteijn, assistent Professor of Real Estate Management Delft Univeristy of Technology en Alexandra den Heijer, professor of Public Real Estate at TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment praten je bij over de meerwaarde van de campus nu en in de toekomst.
10:10 uur Debat over de toekomst van de campus
Franc van Nunen, Koen Kerstens, Monique Arkesteijn
Door Jaco van Noppen, Franc van Nunen, Monique Arkesteijn, Alexandra den Heijer en Wim Kooyman.
10:40 uur Pauze
11:00 uur Werksessie 1.1: Campusmanagement van Brainport Industries Campus | Zaal: Theatre Hall
Erik Veurink, Jeroen Tazelaar
Op Brainport Industries Campus in Eindhoven komen de meest innovatieve bedrijven uit de hightech maakindustrie bij elkaar als één geheel. Het campusgebouw van fase 1 heeft een omvang van 100.000 m2 en is inmiddels voor 90% verhuurd. BIC is het thuisfront voor meer dan 50 toeleveranciers, specialistische bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen als Summa (mbo), Fontys en Avans (hbo).
Engelse investeerder Capreon heeft fase 1 gekocht. SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) en Maja Investments blijven samen BIC fase 1 beheren én de volgende fasen ontwikkelen. De campusorganisatie BIC Exploitatie staat onder leiding van directeur Erik Veurink. Samen met Gregor Heemskerk en Jeroen Tazelaar van TwynstraGudde gaat Veurink in op de kenmerken van het campusmanagement van een private bedrijvencampus. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met (semi-) publieke campussen? Wat kunnen we leren van een volledig private campusorganisatie?
11:00 uur Werksessie 1.2: Reductie CO2 footprint Campus | Zaal: Rythm A+B
Ellis ten Dam, Ingmar Scheiberlich
Routekaarten Total Impact of ownership in CO2
In deze interactieve sessie met de deelnemers over scenarioplanning en CO2-routekaarten wordt, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden, onder andere ingegaan op het volgende: ambitieniveaus, korte- en langetermijneffecten, effecten van circulair bouwen (ontwikkeling, exploitatie en gebruik) en sturing met behulp van dashboard op gebouw- en portefeuilleniveau.
11:00 uur Werksessie 1.3: Perspectieven op een efficiënte en toekomstbestendige onderzoeksomgeving | Zaal: Body & Mind
Kirstin de Boer
Niet alleen de wereld om ons heen verandert (klimaatverandering, pandemieën, veranderende economieën etc), ook onderzoek blijft zich continu ontwikkelen: nieuwe vraagstukken, nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen van data/AI en nieuwe apparatuur. Leerstoelgroepen die starten, grants die verworven worden en onderzoek dat niet gecontinueerd wordt, bijvoorbeeld omdat een wetenschapper vertrekt. Tegelijkertijd is er voor onderzoek vaak kostbare infrastructuur nodig, en wordt er vaak maatwerk toegepast.
In de sessie gaan we aan de slag met verschillende perspectieven op een toekomstbestendige onderzoeksomgeving:
• Het perspectief van campusontwikkeling en beheer van vastgoed
• Het perspectief van de gebruikersorganisatie
• Het perspectief van adviseurs
12:00 uur Lunchpauze
13:00 uur Presentatie innovationhub en ecosysteem TU/e en bedrijfsleven rondom Eindhoven
13:50 uur Werksessie 2.1: EnergieRijk Den Haag: Gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie | Zaal: Theatre Hall
Dominique Berck, Fay van Zeijl
EnergieRijk Den Haag (ERDH) heeft als doel een klimaatneutrale energievoorziening van de belangrijkste (semi-) overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag te realiseren, uiterlijk in 2040. ERDH doet dit door het gebiedsgericht ontwikkelen van een schaalbare en repeteerbare ‘samenwerkingsinfrastructuur’ waar ook ander utiliteitsvastgoed op kan aansluiten. ERDH is een uniek samenwerkingsverband van drie bestuurslagen, bestaande uit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijksvastgoedbedrijf), provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. Tijdens deze sessie staan Fay van Zeijl (TwynstraGudde) en Dominique Berck (AT Osborne) stil bij de programmatische aanpak, het innovatieprogramma en de geleerde lessen.
13:50 uur Werksessie 2.2: scenarioplanning voor een toekomstbestendige campus | Zaal: Rythm A+B
Pity Jongens, Pepijn Schoonhoven
De wereld verandert sneller dan wij kunnen bedenken. Wie had 2 jaar geleden gedacht dat thuiswerken en online onderwijs zo’n vlucht zouden kunnen nemen? En waar we 2 jaar geleden nog inzetten op vergroten van het aandeel digitaal onderwijs, worstelen universiteiten en hogescholen nu met de vraag: hoe krijgen we iedereen weer naar de Campus? Met deze ontwikkelingen verandert ook de functie van de campus: de campus wint aan belang als plaats voor ontmoeting, creativiteit en uitwisseling en creatie van kennis. Nieuwe werk- en onderwijsvormen doen blijvend hun intrede.
In deze interactieve sessie over scenarioplanning en campusgebruik wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden, onder andere ingegaan op het volgende:
- Welke ontwikkelingen zien we die het toekomstige gebruik van de Campus gaan beïnvloeden?
- Hoe voorspelbaar zijn die ontwikkelingen en welke impact hebben die ontwikkelingen op het toekomstige gebruik van de Campus?
- Hoe vertaal je die ontwikkelingen tot samenhangende scenario’s?
- Hoe kom je op basis van scenario’s tot toekomstbestendige richtinggevende uitspraken voor de ontwikkeling van de Campus?
13:50 uur Werksessie 2.3: innovatie ecosystemen | Zaal: Body & Mind
Walter Baets
Eindhoven Engine versnelt innovatie in de Brainport-regio om nieuwe op technologie gebaseerde oplossingen te bieden als antwoord op de maatschappelijke uitdagingen waarmee onze generatie en omgeving wordt geconfronteerd.
14:50 uur Korte pauze
15:10 uur Werksessie 3.1: EnergieRijk Den Haag: Gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie | Zaal: Theatre Hall
Dominique Berck, Fay van Zeijl
EnergieRijk Den Haag (ERDH) heeft als doel een klimaatneutrale energievoorziening van de belangrijkste (semi-) overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag te realiseren, uiterlijk in 2040. ERDH doet dit door het gebiedsgericht ontwikkelen van een schaalbare en repeteerbare ‘samenwerkingsinfrastructuur’ waar ook ander utiliteitsvastgoed op kan aansluiten. ERDH is een uniek samenwerkingsverband van drie bestuurslagen, bestaande uit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijksvastgoedbedrijf), provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. Tijdens deze sessie staan Fay van Zeijl (TwynstraGudde) en Dominique Berck (AT Osborne) stil bij de programmatische aanpak, het innovatieprogramma en de geleerde lessen.
15:10 uur Werksessie 3.2: Van campus naar innovation area | Zaal: Body & Mind
Paul Jansen
Het succesvol ontwikkelen van campussen in zowel Nederland als daarbuiten vraagt een integrale visie en ontwikkelstrategie op zowel de sociaaleconomische aspecten (community, ecosysteem, business support) als de fysieke aspecten (gebouwen, gebied en infrastructuur) cruciaal is. Een presentatie over innovaties en internationale succesverhalen.
16:15 uur Slotforum
16:45 uur Netwerkborrel
Smart WorkPlace
TwynstraGudde
Aestate
AT Osborne
Royal HaskoningDHV
Datum /tijd

Datum / tijd:
28-06-2022 08:30

Locatie

Locatie:
TU Delft Campus | Building 37 (Gebouw X) | Mekelweg 8 Delft

Bevestiging opnieuw versturen

Vul onderstaande velden in, indien de gegevens voorkomen in het systeem wordt jouw inschrijfbevestiging opnieuw verzonden.

Terug naar boven