Van de nood een deugd maken: socialere, gezondere en slimmere huisvesting na Covid-19

Van de nood een deugd maken: socialere, gezondere en slimmere huisvesting na Covid-19

Hoe gaan we post-corona met elkaar samenwerken? Over de uitdagingen die daarmee samen hangen schreef Marieke Winter, senior adviseur bij Smart WorkPlace partner draaijer+partners, onderstaande blog.

Organisaties zoeken naar het nieuwe evenwicht in de 1.5 meter maatschappij. Het Covid-19 virus maakt pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar en afhankelijk wij (van elkaar) zijn. Niet alleen bedrijven onderling maar ook medewerkers binnen een bedrijf. Hoe gaan we met elkaar samenwerken in deze nieuwe realiteit?

Veel van de ontwikkelingen die wij afgelopen anderhalf jaar zien, zijn gericht op ‘het hier en nu’. Wat kunnen we doen om onze bedrijfsvoering zodanig in te richten dat mensen snel en veilig aan het werk kunnen? Wat daarbij vaak niet of onvoldoende in overweging wordt genomen, is de lange termijn. Inmiddels is wel duidelijk dat de pandemie een langjarige impact heeft op onze maatschappij.

Een toekomstvisie op de 1.5 meter werkomgeving is onontbeerlijk. Maak daarvoor goed doordachte plannen om als organisatie te kunnen functioneren met de risico’s van een pandemie, zoals het coronavirus. Niemand weet exact wat de toekomst ons brengt, maar we voorzien dat dit voor lange tijd impact heeft op onze leef- en werkomgeving.

Nieuw evenwicht tussen mensen, middelen en processen

Binnen deze nieuwe werkelijkheid moeten we samen zorgen voor een veilige werkomgeving. Het is een collectieve uitdaging om tools en middelen te ontwikkelen die de gewenste werkwijze en het beoogde gedrag ondersteunen. Een coronaproof werkplek gaat wat ons betreft over het vaststellen van het nieuwe evenwicht tussen mensen, middelen en processen. De afdelingen HRM, Communicatie, Vastgoed en Facilitymanagement moeten nadrukkelijk samenwerken om die werkomgeving te realiseren. Zo kunnen zij samen zorgen voor de invoering van de nodige, bij de bedrijfscultuur passende, functionele en organisatorische maatregelen.

Als er dan tóch naar dat nieuwe evenwicht wordt gekeken, kijk dan ook direct verder naar de maatschappelijke uitdagingen die binnen je eigen organisatie spelen, zoals het realiseren van een duurzame energieneutrale werkomgeving of een aantrekkelijke organisatie voor jong en nieuw talent.

Toegevoegde waarde van huisvesting

Je zou eigenlijk het ‘Apple-effect’ voor je eigen gebouw moeten creëren: perfecte gebruikerservaring, apparatuur werkt altijd, service is fantastisch. Zorg voor een werkomgeving met hoogwaardige dienstverlening en een aanbod van services die tot in de kleinste details doordacht zijn. Dit levert ook nog eens toegevoegde waarde, want het verhoogt de arbeidsproductiviteit aantoonbaar. Minder ziekteverzuim door goed klimaat en licht, betere benutting van ruimte, gezonde medewerkers omdat ze goed kunnen eten in het bedrijfsrestaurant en lekker kunnen werken zonder afleiding in massale kantoortuinen en bijvoorbeeld bedrijfsfitness of een stoel-massage van de zaak. Het gaat allemaal over het verhogen van waarde.

Wat is daar dan voor nodig?

De voor de hand liggende corona maatregelen voor social distancing zijn inmiddels overal wel toegepast: de anderhalve meter cirkels, looproutes en coronaschermen. Het is tijd om verder te kijken. Zorg in je directie- of  bestuurskamer dat met andere disciplines dat waarde-effect goed inzichtelijk wordt gemaakt. Die som valt meestal verrassend positief uit. Daar hebben we ondertussen best veel onderzoek naar gedaan, met overtuigende inzichten. Neem bijvoorbeeld het feit dat een goede werkplek circa 10% meer arbeidsproductiviteit oplevert. Zet dat eens af tegen je totale loonsom en je hebt snel een prima businesscase.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven