Tool PvE Gezonde Kantoren op maat nu beschikbaar

Tool PvE Gezonde Kantoren op maat nu beschikbaar

Hoe zorg je voor een gezond kantoor? Na het rapport Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren is er nu ook een tool om online op maat je eigen PvE samen te stellen, specifiek gericht op jouw gebouw.

De tool biedt je de mogelijkheid om een maatwerk PvE op te stellen op basis van de eisen uit de publicatie, direct samen met je team of opdrachtgever. Per deelaspect kies je het gewenst ambitieniveau. Zo ontstaat er een maatwerk PvE, specifiek gericht op jouw gebouw.

Met het PvE, ontwikkeld door Binnenklimaat Nederland, Platform Duurzame Huisvesting, RVO en TVVL, krijg je als gebouweigenaar handvatten om een gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend binnenklimaat te waarborgen. Regels en eisen voor kantoorgebouwen waren er altijd al, maar niet overzichtelijk bij elkaar gebracht in een document. Met deze reden werd in 2018 het Programma van Eisen Gezonde Kantoren opgesteld. Inmiddels is het PvE Gezonde kantoren door veel installateurs, adviseurs, opdrachtgevers enz. toegepast.

Vooraf eisen formuleren

Uitgangspunt is dat bij nieuwbouw en renovaties van kantoren vooraf eisen worden geformuleerd waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Het PvE bestaat uit vier onderdelen: lucht, klimaat (thermisch binnenklimaat), licht en geluid, waarbij voor elk onderdeel wordt gewerkt met drie ambitieniveaus (A t/m C). Een C betekent dat je al presteert boven de wettelijke normering.

Je eigen Programma van Eisen Gezonde Kantoren maken? Klik hier voor meer informatie.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven