Gezond aan het werk blijven loont

Gezond aan het werk blijven loont

In verband met de demografische ontwikkelingen wordt duurzame inzetbaarheid van medewerkers de komende jaren steeds belangrijker. Daarbij hebben alle partijen hun eigen verantwoordelijkheid.

VOZ (Voor Ondernemende Zorg) bracht over dit thema een special uit, ‘Gezond aan het werk blijven loont!’ met interviews met Staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER), Dick Spreeuwers, medisch directeur Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland, Hans de Boer, voorzitter Ondernemingsorganisatie VNO-NCW, Anne-Marie Snels, voorzitter militaire vakbond Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel (AFMP) van de FNV en Nathalie de Jager, Manager Gezond Ondernemen bij Zilveren Kruis.

Volgens Tamara van Ark, die over het onderwerp op 3 mei een brief schreef aan de Kamer, vormt de arbeidsgerelateerde zorg meer dan ooit een belangrijke schakel in het waarborgen van een goed functionerende, duurzaam inzetbare arbeidsmarkt. Ze gaat in op drie manieren waarmee ze de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg in Nederland de komende tijd wilt vergroten en versterken: de stimulering van arbocuratieve samenwerking, de samenwerking tussen deskundigen in de arbeidsgerelateerde zorg en de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, met als doel de instroom in de beroepen Verzekeringsarts en Bedrijfsarts te verhogen en dreigende tekorten op te lossen via duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling.

Mariëtte Hamer wijst erop dat duurzame inzetbaarheid niet alleen een verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers, maar ook van andere stakeholders zoals bedrijfsartsen en andere zorgprofessionals in de reguliere en arbeidsgerelateerde zorg, sector- en branchepartijen, verzekeraars en de overheid. Partijen binnen en buiten de arbeidsorganisatie moeten daarom samenwerken. In het interview komen onder meer het rapport ‘Kijk op Duurzame Inzetbaarheid’ van de Radboud Universiteit i.o.v. Facilicom Group (2017) en het SER-advies ‘Werk: van belang voor iedereen: een advies over werken met een chronische ziekte’ (2016) aan de orde.

Bij Dick Spreeuwers draait het erom dat er in Nederland, in tegenstelling tot nagenoeg alle andere Europese landen, geen goede regeling voor de schade die mensen oplopen ten gevolge van een beroepsziekte. Zowel werkgevers als werknemers hebben echter baat bij een snelle en deskundige afhandeling van beroepsziekteclaims. Ook is in Nederland de diagnostiek van beroepsziekten niet goed geregeld. Hierdoor duurt de diagnostiek onnodig lang of gebeurt het helemaal niet. Actieve inzet van klinische arbeidsgeneeskunde kan een oplossing zijn.

Gezond aan het werk blijven loont, daar is Hans de Boer, voorzitter Ondernemingsorganisatie VNO-NCW, het roerend mee eens. Toch moeten we ons volgens hem in Nederland meer rekenschap gaan geven van de grote verantwoordelijkheden en risico’s die met name kleine werkgevers hebben, als het gaat om ziekte en uitval van werknemers. Er worden nu al stappen gezet, aldus De Boer, maar er ligt nog een grote taak voor ons om alle werknemers, bij grote en kleine werkgevers, gezond aan het werk te houden.

Volgens Anne-Marie Snels valt bij de werkgever Defensie nog veel te verbeteren. In het interview geeft zij een duidelijke richting aan voor de noodzakelijke verbeteringen bij Defensie, waar ook andere sectoren lering uit kunnen trekken. Veiligheid heeft volgens Snels meerdere aspecten: “Allereerst is het de corebusiness van Defensie: onze vrede en veiligheid verdedigen. Maar ook de veiligheid voor het eigen personeel: arbeidsomstandigheden inclusief arbeidsvoorwaarden.”

Nathalie de Jager legt uit hoe Zilveren Kruis al jaren erop inzet om een brug te slaan tussen de werelden van arbeid en zorg. “Wij ervaren het als een systeemuitdaging, dat de werelden van de bedrijfsarts en de reguliere arts nog steeds erg gescheiden acteren.” Zilveren Kruis biedt vanuit haar visie op Gezond Ondernemen haar klanten reeds jaren Arbeidsgeneeskundige Diagnostiek. Zo kan de zorgverzekeraar medewerkers bij klantorganisaties zorg bieden, die nog niet overal geboden wordt.

Bron: VOZ Magazine.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven