Significant Groep

Parijsboulevard 209 D
3541 CS Utrecht

T: 088-0023400
F: info@significant.nl

 Significant Groep

De Significant Groep kent een sterke cultuur waarin mensen zichzelf zijn en elkaar in een geborgen, dynamische omgeving ontwikkelen. Zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Om zo bij te dragen een maatschappelijke impact, iedere dag weer. Bij Significant Groep werken ruim honderd professionals elke dag aan impactvolle opgaven in de publieke sector. Wij maken impact op het gebied van beleid en strategie, organisatie- en veranderkunde, bekostiging en inkoop, data-analyse en digitalisering. Wij zijn georganiseerd in vier ventures: APE, Public, Insights en Synergy. Deze ventures zijn de thuisbasis voor verschillende competenties die wij inzetten. Waarbij onderlinge samenwerking de meerwaarde is naar onze opdrachtgevers voor het beste resultaat.

Synergy:

Significant Synergy werkt aan de beste samenwerkingsoplossingen voor onze opdrachtgevers op het snijvlak van markt en overheid. Wij zijn sinds 2003 een overheidsspecialist met de focus op het onderwijs, de zorg, de decentrale overheid, het Rijk en de zelfstandige bestuursorganen. Wij richten ons op inkoop, aanbesteden en het stroomlijnen van de bedrijfsvoering. Dat betekent dat we betrokken zijn bij vraagstukken op het gebied van aanbesteden, beleid, besturing en organisatie, categoriemanagement, contract- en leveranciersmanagement, control en informatiemanagement, procesoptimalisatie en samenwerking. En actief zijn rondom thema’s als maatschappelijk verantwoord inkopen, externe inhuur, bouw, infrastructuur en mobiliteit, ICT, facilitair en sociaal domein.

Public:

Advies- en onderzoeksbureau voor de zorg, het sociaal domein, justitie en veiligheid. Leefdomeinen van burgers waar de overheid een rol speelt om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen. Daar zijn grote uitdagingen mee gemoeid. Denk aan de vergrijzing, het voorkomen van recidive en samenhang creëren bij het ondersteunen van burgers met een hulpvraag. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het inregelen van processen, inrichten van organisaties, ontwikkelen van professionals en samenwerking, sturing, opdrachtgeverschap, bekostiging, tariefbepaling en financiële verdeelvraagstukken.

Insights:

Hier bundelen wij de krachten van data en veranderkunde. Zo helpen wij veranderingen te implementeren voor een breed scala aan publieke opdrachtgevers met als doel organisaties beter te laten functioneren. Organisaties in beweging brengen en daar verandering realiseren. Niet overnemen, maar mensen in hun kracht zetten om zelf in beweging te komen en te blijven. Wij begeleiden verandervraagstukken voor Rijk, lagere overheden, zorgaanbieders en uitvoeringsorganisaties. Vraagstukken variëren van een andere manier van sturen en werken, organisatieontwikkeling en organisatie-inrichting, procesmanagement, samenwerken tot en met het implementeren van nieuwe wetgeving en beleid. Dat doen we in allerlei domeinen variërend van de zorg, immigratie en inburgering, sociaal domein, justitie en veiligheid en bedrijfsvoering van publieke organisaties. Bij deze vraagstukken maken we veelvuldig gebruik van data en digitaliseringscompetenties, het ontwikkelen van monitors, logistieke sturingsmodellen en andere data-gedreven technieken.

APE:

Is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in beleidsvraagstukken in de publieke sector.Actief op het snijvlak van publiek en privaat, voeren wij onderzoeken uit binnen de domeinen cultuur en media, publieke financiën, openbaar bestuur en justitie, zorg en werk & inkomen en sociale zekerheid. Wij maken gebruik van geavanceerde econometrische modellen en financieel-economische analysemethoden. Resultaatgericht, en met een fijn gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, komen wij snel tot de kern van uw vraag.

Wanneer wij samenwerken voor een vraagstuk dan gebeurt er iets bijzonders. Wij zijn meer dan de som der delen. Dat noemen wij de magie van synergie.

Social Media

Linkedin   

Nieuws

Naar het overzicht

Terug naar boven