ThunderMinds B.V.

Nieuweweg 109
3765 GC Soest

T: +31(0) 6 30 778 741


ThunderMinds is een ambitieus clubhuis van dwarsdenkers met een unieke combinatie van innovatie & executive search. Wij helpen ondernemingen op het kruispunt van managerial en menskapitaal uitdagingen op weg naar duurzame groei en rendement, op basis van een onderscheidende waardepropositie. Vanuit passie, creativiteit en pragmatisme combineren wij een sterke visie, innovatief-conceptueel denken en een authentieke, mensgerichte aanpak.

Wees niet bang voor nieuwe ideeën die verandering veroorzaken, maar juist voor de oude. ThunderMinds stimuleert organisaties meer gebruik te maken van het collectieve talent, beter vooruit te kijken en sneller, efficiënter en flexibeler in te spelen op veranderingen. Wij geloven dat de uitdagingen hoe en waar wij werken op basis van onze individuele ‘Why’ alsook het duurzaam waarde creëren in een collectief, vragen om een andere integrale aanpak. 

Van idee tot implementatie

Door de unieke kracht van een organisatie naar boven te halen en te combineren met de kansen die de nieuwe wereld ons biedt, ontstaan nieuwe en unieke ideeën. Met een flexibele implementatie en voortdurende bijsturing kan een organisatie collectief lerend vermogen opbouwen en meer grip krijgen op verandering en de juiste verankering.

Het is onze ambitie organisaties en individuele talenten te helpen bij het maken van deze beweging met als resultaat het realiseren van smarter workplaces. Dat doen wij met een frisse, open blik, een flinke dosis creativiteit, het continue verbinden van scherpe dwarsdenk-geesten en met een resultaatgerichte aanpak.

Hocus-pocus, de kracht is focus
Wij geloven dat de juiste focus leidt tot het beste resultaat. Als iedereen weet waar de organisatie voor staat en naar toe wil, kunnen alle medewerkers veel gerichter hun krachten bundelen. Focus op een gemeenschappelijk doel betekent op het juiste moment de juiste keuzes maken en de juiste kaders stellen.

Leren innoveren
Ruimte voor innovatie ontstaat door te kijken naar wat er kán zijn in plaats van wat er is. Net als mensen blijven de beste organisaties zichzelf continu ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat organisaties aangesloten blijven bij de snel veranderende wereld en een nieuwe generatie werkenden. Iedereen beschikt over creativiteit, alleen is niet iedereen gewend om het dagelijks te gebruiken. Toch is het één van de belangrijkste competenties. Wij willen stimuleren organisaties om creativiteit beter in te zetten.

Menskapitaal; de belangrijkste asset van een onderneming
De recruitmentbranche staat aan de vooravond staat van een grote automatiseringsrevolutie. Communicatie gaat zich in deze branche kenmerken via chatbots, gerobotiseerde assessments, sourcing, onboarding en de opkomst van artificial intelligence en machine learning. De rol van vacaturehouder met relevante toegevoegde waarde zal steeds belangrijker worden. Deze invloeden in combinatie met de veranderende werkomgeving maken dat veel organisaties ook een transformatie te wachten staat. Recruiters zullen over drie jaar meer coach, adviseur en mentor zijn voor zowel kandidaat als vacaturehouder.

Wij zitten graag naast onze klanten, niet tegenover hen en zien onszelf als tijdelijk verlengstuk van de organisatie. Doorbraken worden bereikt door de juiste mensen met de juiste competenties te verbinden. En wij vinden niets leuker dan dat! Door mensen van buiten de organisatie te betrekken, voegen we een frisse blik toe aan de bestaande manier van denken en bereiken we het beste resultaat. Wij geloven dat organisaties succesvoller kunnen zijn wanneer zij hun toegevoegde waarde voor klanten, medewerkers en de maatschappij als uitgangspunt in hun visie opnemen.

Learn, earn & return
Op een betrokken manier helpen wij u graag met de uitdaging en het spanningsveld tussen groei op korte termijn en een toekomstbestendige strategische lijn. Kennis is macht, maar enthousiasme maakt het verschil en brengt mensen in beweging. Wij worden enthousiast van nieuwe uitdagingen. Wat ons kenmerkt is een intrinsieke behoefte om mensen en organisaties te helpen. Met businesscases en het leveren van de professionals die daarbij horen of vice versa. Altijd op basis van learn, earn & return.

Wij maken graag persoonlijk kennis!

Bezoekadres: Nieuweweg 109, 3765 GC Soest Google Maps

Nieuws

Naar het overzicht

Terug naar boven