Jobs of The Future Index geeft inzicht in trends bij banen van de toekomst

Jobs of The Future Index geeft inzicht in trends bij banen van de toekomst

De digitale revolutie heeft grote invloed op arbeid en op de arbeidsmarkt. Om te kunnen zien welke trends er zijn bij de banen van de toekomst, ontwikkelde Cognizant de Cognizant Jobs of the Future Index© (CJoF Index).

De CJoF Index komt elk kwartaal uit en onderzoekt trends en patronen van 50 banen. De CJoF Index geeft antwoord op vragen als:

-          Welke banen, in welke industrieën, groeien sneller dan andere banen?

-          Welke banen nemen af, verhuizen naar andere industrieën of naar andere gebieden?

-          Zijn er geografische patronen te onderkennen in de arbeidsmarkt?

De 50 banen hebben een aantal gemeenschappelijke karakteristieken:

-          Het zijn banen, waarin groei heeft plaatsgevonden of waarbij groei wordt verwacht; met name wanneer gekeken wordt naar de toenemende digitalisering van werk en de workplace.

-          Het zijn banen die een integraal onderdeel zijn van industrieën die in de komende decennia naar verwachting zullen groeien of een ingrijpende transformatie zullen ondergaan; daarbij kan het ook gaan om traditionele banen die veranderen door technologie of veranderende maatschappelijke behoeften.

-          Bij de banen is gekeken naar de noodzaak voor specifieke kwaliteiten op het gebied van digitale technologie naast de traditioneel gevraagde kwaliteiten.  

De 50 banen van de CJoF Index zijn verdeeld in 8 families:

-          Algorithms, Automation and AI

-          Customer Experience

-          Environmental

-          Fitness and Wellness

-          Healthcare

-          Legal and Financial Services

-          Transport

-          Work Culture

De CJoF Index is inmiddels driemaal verschenen: Q3 2018, Q4 2018 en Q1 2019.  

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven