FMN, NFC Index en CFP onderzoeken energieverspilling

FMN, NFC Index en CFP onderzoeken energieverspilling

FMN, NFC Index en Smart WorkPlace partner CFP gaan onderzoeken of de bezettingsgraad een verklaring is voor het verschil tussen het verwachte energieverbruik op basis van het energielabel en het werkelijk energiegebruik.

Het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt informatie over het energieverbruik verzameld en gekoppeld aan het energielabel van het betreffende kantoorpand. Hiermee kan de NFC Index Energieverspilling vastgesteld worden. Deze index is een indicator voor de afwijking van het werkelijk energieverbruik (waar eindgebruikers voor betalen) ten opzichte van het verwachte energieverbruik op basis van het energielabel.

Anderzijds wordt informatie verzameld met betrekking tot bezettingsgraden en openingstijden van de betreffende gebouwen. In gevallen van een lager of hoger gebruik, kan hiermee de relatie met het energieverbruik worden gezocht.

Resultaten

De NFC Index Energieverspilling wordt gepubliceerd als gemiddelde van de BV Nederland. Door deel te nemen aan dit onderzoek krijg je inzicht in je persoonlijke score ten opzichte van het gemiddelde.
Wanneer je tevens inzage geeft in je energierekening, kunnen specifiekere inzichten gegeven worden in de afwijkingen van het verbruik en tips om deze te verbeteren.

Deelname

Alle leden van FMN met het bedrijfslidmaatschap kunnen mee doen aan dit onderzoek. Naast de NAW-gegevens (naam, bedrijfsnaam en e-mailadres) en de gebouwkenmerken (gebouwadres, m2 VVO en FTE) is inzage in de volgende items nodig:

  • Energiegegevens van het pand: energiekosten in € óf de energiefactuur (PDF of foto van voorkant en achterkant)
  • Gebruiksgegevens (bezettingsgraad in % en openstelling in aantal uren per week)

Om deel te nemen aan het onderzoek naar energieverspilling kunnen de gegevens ingevoerd worden op de website van de NFC Index. De FMN-leden met een bedrijfslidmaatschap hebben een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek ontvangen.

Voor meer informatie over het onderzoek en deelname: info@nfcindex.nl.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven