Dashboard geeft inzicht in gebruikers- en vastgoedwaarde

Dashboard geeft inzicht in gebruikers- en vastgoedwaarde

De gebruikers- en vastgoedwaarde voor klanten concreet maken en vervolgens optimaliseren. Daarvoor ontwikkelde Smart WorkPlace partner Heijmans een dashboard, waarmee de klant weer grip krijgt op het eigen vastgoed.

De voornaamste reden om te komen tot het ontwikkelen van een dashboard, aldus Joppe Stelloo, afdelingsleider Onderhoud & Advies bij Heijmans Services, was dat veel organisaties – ook grote bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen – worstelen met de vraag hoe zij hun vastgoed onder controle kunnen krijgen. “De grote hoeveelheid aan assets, de complexiteit van wet- en regelgeving en de grote berg aan informatie die vastgoedeigenaren aangeleverd krijgen van vaak verschillende technisch dienstverleners maakt het enorm lastig om ‘in control’ te blijven.
Daarom wilden we hen voorzien van een dashboard, dat hen op intuïtieve wijze inzicht geeft in, en grip geeft op, hoe hun assets ervoor staan. De verschillende onderdelen van het dashboard zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met klanten, die in hun uitvraag duidelijk aangaven welke informatiebehoefte ze hebben. Daarbij staat de ontwikkeling overigens niet stil, want we passen het dashboard steeds opnieuw aan wanneer we nieuwe input krijgen van klanten.”

Gebruikerswaarde

Heijmans Services keek naar de elementen die ze konden beïnvloeden en die daadwerkelijk impact hebben op de gebruikerswaarde en de productiviteit. Dat zijn er vijf: Tevreden gebruikers, Veilig, Beschikbaar, Comfortabel en Duurzaam. Stelloo: “Vervolgens gaven we richting de klanten aan: als jij één van deze elementen belangrijk vindt voor je productiviteit, kunnen wij helpen daaraan bij te dragen. Dat betekende dat we op een heel ander niveau in gesprek gingen. Niet meer alleen uitvoeren wat de klant vraagt, maar samen in gesprek zijn en snappen wat de klant beweegt. En met dat als uitgangspunt bepalen wat te doen.”
Ondertussen werkt Heijmans Services verder aan optimalisering van het dashboard en de dienstverlening erachter. Stelloo: “Zo ontwikkelden we samen met BBA Binnenmilieu een methodiek om het element ‘comfortabel’ kwantificeerbaar te maken. Daarvoor meten we drie zaken: de subjectieve eindgebruiker, de meetdata – via onze BeSense-sensoren – en de bouwkundige staat.”

Vastgoedwaarde

Naast gebruikerswaarde speelt ook vastgoedwaarde in het dashboard een grote rol. Stelloo: “Ze zijn niet los van elkaar te zien: je hebt geen goede gebruikerswaarde als je vastgoedwaarde niet op orde is. En daarbij geldt eveneens: de vastgoedwaarde wordt door een groot aantal elementen bepaald en als Heijmans Services kunnen we een aantal daarvan beïnvloeden. Je hebt het dan over de status van een gebouw, van wet- en regelgeving, van gegevensbeheer, financiën, asset performance en status energieprestatie. Het dashboard laat in één oogopslag aan de klant zien welke elementen op orde zijn en bij welke elementen actie moet worden ondernomen.”

Daar waar bij gebruikerswaarde klanten soms duidelijk een onderscheid maken op het element waarop ze willen sturen, ligt dit bij vastgoedwaarde anders. Stelloo: “Dat ligt inderdaad veel dichter bij elkaar. Iedereen vindt al deze zaken belangrijk en benoemt ze ook allemaal in het contract.”

Lessons learned

Heijmans Services trekt lessen uit de manier waarop tot nu toe met het dashboard is gewerkt. Stelloo: “De meest opvallende is de kwaliteit van data. Dit dashboard maakt duidelijk hoe belangrijk dat is. Ook daarin moeten we intern nog een forse verbeterslag maken. En kritischer zijn. Want het dashboard laat de kwaliteit zien van de prestatie die wij leveren. Dus we kunnen het ons niet meer permitteren als de onderliggende data daarvoor niet meer op orde is.”

Het volledige artikel over het dashboard van Heijmans Services leest u in de zevende editie van Smart WorkPlace, die op 12 november is verschenen en die als thema ‘Blended Working’ heeft. Bestel uw nummer nu hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven