De Sleutel tot Verbetering: RCA in Actie

De Sleutel tot Verbetering: RCA in Actie

Elke maand gaan we met een expert van Heijmans dieper in op een onderdeel van assetmanagement. In deze blog gaat Michael Frisch, Senior Maintenance Engineer, in op het onderwerp 'Root Cause Analyse'.

Weten wat er in je gebouw gebeurt en welke assets er zijn, is essentieel voor elke facilitair manager of gebouwbeheerder. Hiermee voeg je waarde toe aan het gebouw, de gebruiker en een gezonde leefomgeving. De afdeling Assetmanagement van Heijmans helpt hierbij. Met data en vakmanschap ondersteunen en adviseren ze klanten door het hele land. Zo zorgen ze voor een gebouw waarin de gebruiker kan blijven doen waarvoor het bedoeld is, en creëren ze toekomstvastwaarde. In deze serie van vijf blogs nemen de experts van Heijmans je mee in concrete voorbeelden hoe je hier op pragmatische wijze invulling aan geeft.

Problemen met niet goed functionerende installaties? Root Cause Analyse onthult de grondoorzaak van het probleem!

In de eindeloze zee van problemen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, is het de waan van de dag die ervoor zorgt dat storingen snel en oppervlakkig worden “opgelost”. Vaak liggen de problemen van niet functionerende installaties veel dieper en gelaagder dan het topje van de ijsberg die we in eerste instantie zien. Maar hoe bereiken we dat grootste deel van de ijsberg die onder water ligt? Hier komt de kracht van Root Cause Analyses (RCA) om de hoek kijken - een methodiek die verder gaat dan alleen symptoombestrijding, maar de grondoorzaak of wortel (Root) van het probleem achterhaald en leidt tot een verbetering.

Wanneer een probleem opduikt, lijkt het misschien het beste om snel een oplossing te vinden. Echter zijn de oppervlakkige quick-fixes als pleisters op een open wond - ze bedekken het probleem alleen maar tijdelijk, zonder het daadwerkelijk op te lossen. RCA biedt een gestructureerde aanpak om tot de kern van het probleem te komen en structureel verbeteringen door te voeren.

RCA in vogelvlucht

Het RCA-proces omvat verschillende stappen. Allereerst wordt het probleem geïdentificeerd en vastgelegd. Vervolgens worden mogelijke oorzaken onderzocht en worden gegevens verzameld om deze hypotheses te ondersteunen of te weerleggen. Denk hierbij aan het stellen van herhaalde "waarom"-vragen, zoals een nieuwsgierig kind dat vraagt waarom de lucht blauw is, tot de ware oorzaak aan het licht komt. Vervolgens is het noodzakelijk om corrigerende maatregelen te bedenken tegen de onderliggende oorzaken en deze in te voeren. Tot slot is een borging van een wijziging of verbetering aan de installatie of machine van cruciaal belang om een herhaling van de storing te voorkomen.

De kunst van grondig onderzoek

Het uitvoeren van een grondige RCA biedt verschillende voordelen. Allereerst leidt het tot duurzame oplossingen. In plaats van steeds opnieuw met hetzelfde probleem geconfronteerd te worden, zorgt het aanpakken van de werkelijke oorzaak ervoor dat het probleem voorgoed verdwijnt. Bovendien moedigt RCA een cultuur van voortdurende verbetering aan. Door problemen bij de wortel aan te pakken, ontstaat er een omgeving waarin mensen worden aangemoedigd om processen voortdurend te evalueren en te verbeteren.

RCA in de praktijk

In een utiliteitsomgeving illustreren we het belang van Root Cause Analyses aan de hand van een voorbeeld van een noodstroomvoorziening. Een datacenter voor een financiële instelling dat herhaaldelijk te maken heeft met stroomuitval, waardoor het primaire bedrijfsproces stilvalt en bankgegevens niet benaderbaar zijn, heeft baat bij een goede en duurzame oplossing. Een oppervlakkige aanpak zou zijn om simpelweg te vertrouwen op tijdelijke oplossingen, zoals het gebruik van extra mobiele generatoren, om de stroomvoorziening te behouden. Echter, door middel van RCA leidt diepgaand onderzoek tot de ontdekking dat de storingen worden veroorzaakt door een gebrekkige bedrading in het stroomnetwerk van het datacenter; een “ontwerpfout” of dat het periodieke onderhoud van de noodstroomvoorziening niet goed is uitgevoerd. Zelfs een combinatie van deze gevallen is mogelijk. Door vervangingen te doen, het ontwerp van de installatie aan te passen of deze zelfs redundant uit te voeren, wordt niet alleen het symptoom (stroomuitval tijdens noodsituaties) aangepakt, maar wordt ook de grondoorzaak van het probleem aangepakt. Hierdoor wordt een betrouwbaardere en effectievere noodstroomvoorziening mogelijk gemaakt, wat van cruciaal belang is voor het waarborgen van het primaire bedrijfsproces. Daarnaast kan de gebruiker bij de benodigde informatie van zijn financiële gegevens. Op deze manier zorgen we voor toekomstvastwaarde: de basis van duurzame huisvesting.

Grondoorzaak onthuld

Root Cause Analyses zijn een krachtig instrument om problemen aan te pakken Niet alleen op de korte termijn, maar juist voor de lange termijn en dus op een duurzame manier. Door naar de kern van een probleem te duiken, vindt men binnen organisaties effectievere oplossingen en een cultuur van continu leren en verbeteren. Sta dus open voor het dieper graven naar de ware oorzaak van een probleem, want dat levert de meeste waarde voor je gebouw en de gebruiker op. Ofwel, toekomstvastwaarde.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven