Alle opgaves in 2023 een digitale tweeling

Alle opgaves in 2023 een digitale tweeling

“Alle opgaves waaraan we werken, hebben in 2023 een digitale tweeling”. Dat is de ambitie die Smart WorkPlace partner Heijmans heeft omarmd en waar het bedrijf elke dag hard aan werkt.

Heijmans is ervan overtuigd dat de verbetermogelijkheden van een gebouw tijdens de exploitatiefase enorm versterkt kunnen worden door de inzet van het middel de digitale tweeling. De digitale tweeling maakt het mogelijk verschillende bronnen van informatie (die nu separaat van elkaar ingezet worden) te combineren en intuïtief (dus relevant voor de doelgroep/persoon die ernaar kijkt) te visualiseren in één model. Hiermee helpt Heijmans de klant haar leefomgeving toegankelijker, veiliger, duurzamer, productiever en daarmee gezonder te maken.  

Doordat Heijmans, zoals de afbeelding (heatmap) hierboven aantoont, intuïtief kan aantonen waar ‘probleemgebieden’ zich voordoen (in dit geval waar de afgelopen maand klimaatklachten hebben plaatsgevonden) is het makkelijk om direct te focussen op de pijnpunten. Doordat Heijmans daar heel gemakkelijk andere databronnen aan kan toevoegen (denk aan bezetting van het gebouw, energieverbruik etc.), maar in dit geval de comfortdata vanuit het gebouwbeheerssysteem, krijgt de facilitair manager inzicht of er wel, of geen, relatie bestaat tussen de klimaatklachten en de daadwerkelijk gemeten klimaatprestaties. Met deze informatie kan Heijmans vervolgens heel gericht verbeteringen doorvoeren en daarmee invulling geven aan de behoeftes van de gebruikers van het gebouw.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven