Uitmuntende employee experience creëren rode draad contract VodafoneZiggo en HEYDAY

Uitmuntende employee experience creëren rode draad contract VodafoneZiggo en HEYDAY

Het creëren van een uitmuntende employee experience. Dat is de rode draad van het contract dat VodafoneZiggo en Smart WorkPlace partner HEYDAY Facility Management hebben ondertekend.

Het contract is op 1 april ingegaan en geldt door drie jaar. HEYDAY gaat daarbij als managing agent optreden. Speciaal voor VodafoneZiggo heeft HEYDAY een flexibele, facilitaire oplossing ingericht die rekening houdt met de dynamiek van de telecommarkt en inspeelt op de huidige veranderingen in de werkomgeving.

Als managing agent gaat HEYDAY als verlengstuk opereren van het team Workplace & Facilities van VodafoneZiggo. Het HEYDAY-team wordt verantwoordelijk voor de tactische en operationele facilitaire aansturing van 8 kantoren en 16 steunpunten verspreid over heel Nederland. Om op deze locaties de werknemers van VodafoneZiggo te ontzorgen, ziet HEYDAY toe op de coördinatie en aansturing van alle facilitaire leveranciers. Het contract omvat de aansturing van een breed scala aan diensten, onder meer schoonmaak, catering, gebouwbeheer & onderhoud, handymandiensten, post & repro en het werken met Facility Management Informatie Systemen (FMIS).

In het partnership staat het aantrekkelijk werkgeverschap van VodafoneZiggo centraal. Het creëren van een uitmuntende employee experience loopt als een rode draad door het contract, waarbij de kernwaarden van VodafoneZiggo ‘plezier en vooruitgang met elke verbinding’ voorop staan. Door de samenwerking met HEYDAY wil VodafoneZiggo haar prettige werkklimaat blijven afstemmen op de wensen van haar werknemers en de huidige transitie in de kantoren naar hybride werken stimuleren. In de samenwerking is bovendien veel ruimte voor innovatie en continue ontwikkeling van de aangeboden services. Zo wordt de komende jaren onder meer data-driven Facility Management verder geïmplementeerd.

“We zijn enorm trots op deze nieuwe samenwerking. VodafoneZiggo is een vooruitstrevende en aantrekkelijke organisatie met oog voor de toekomst. Als eerste organisatie in Nederland heeft VodafoneZiggo een hybride beleid ontwikkeld voor de lange termijn, waarbij thuiswerken op gelijke voet staat met werken op kantoor”, stelt Remko Stolk, CEO van HEYDAY. “Dit vraagt om een wendbare invulling van het Facility Management en om een partner die met VodafoneZiggo meebeweegt. We spelen hier als HEYDAY op in door een gedreven multidisciplinair team samen te stellen met een duidelijke focus op ontwikkeling en vooruitgang en dit aan te vullen met tijdelijke expertise waar nodig. VodafoneZiggo kan op deze wijze gebruikmaken van onze jarenlange ervaring op het gebied van Integrated Facility Management én alle kennis en ervaring van onze consultancy-tak.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven