Pilot variabele bijtelling voor privégebruik zakelijke auto gestart

Pilot variabele bijtelling voor privégebruik zakelijke auto gestart

Op 1 augustus is Smart WorkPlace partner Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) gestart met de pilot gericht op variabele bijtelling voor privégebruik zakelijke auto. De pilot is een van de proeven voor Deltaplan 2030.

In de pilot wordt onderzoek gedaan naar de effecten van bijtelling betalen per gereden privékilometer in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de MobiliteitsAlliantie en in samenwerking met Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen.

Mobiliteit is een levensbehoefte. Dat was het, dat is het en dat zal het ook in de toekomst blijven. Om de mobiliteit in Nederland slimmer, flexibeler, groener én veiliger te maken is de MobiliteitsAlliantie opgericht. Een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer. Deze coalitie heeft in 2019 een blauwdruk gepresenteerd voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem: Deltaplan 2030. Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), de belangenbehartiger voor zakelijk rijdend Nederland, is één van de deelnemende partijen.

Met de pilot ‘variabele bijtelling op privékilometers’, één van de proeven in het Deltaplan 2030, wordt getoetst of berijders die bijtelling betalen gestimuleerd worden om flexibeler te reizen en hun reisgedrag veranderen als zij in plaats van een vast bedrag aan bijtelling, een bedrag per gereden privékilometer betalen. Daarnaast wordt in de pilot onderzoek gedaan naar het effect op de auto-gerelateerde belastinginkomsten en naar de fraudegevoeligheid van een toekomstig op te zetten afrekensysteem. 

VZR werkt voor deze pilot nauw samen met Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) en de daarbij aangesloten RRS-leveranciers AccredisMicPointMovidaRAM Track-and-TraceTrackJackTransscopeRoutevision en Fleetfinder. SKRRS is de onafhankelijke branchestandaard voor ritregistratiesystemen met een sluitende ritadministratie voor fiscale toepassingen. Door deze samenwerking is de sluitendheid van de ritregistratie verzekerd en is de privacy van privéritgegevens gewaarborgd.
 
De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de toekomstige discussies op het gebied van prijsbeleid. Deze pilot vormt daarin de eerste fase.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven