Inschrijving voor Campus Day geopend

Inschrijving voor Campus Day geopend

Op 20 juni organiseert Smart WorkPlace samen met haar partners Aestate, AT Osborne, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde Campus Day. De inschrijving hiervoor is geopend.

Opening om 10.00 uur

Keynotepresentaties

Campus Day heeft als thema ‘Community op de Campus’. Het programma begint met drie keynotepresentaties van:

 • Bart Valks (TU Delft, onderzoeker) over 'Smart Campus Tools'
 • Franc van Nunen (Vrije Universiteit, directeur Campusontwikkeling) over 'Campus als enabler'
 • John Dane (Hogeschool Zeeland, voorzitter van bestuur) over 'Campus ontwikkelt talent'.

Bart Valks deed onder andere onderzoek naar smart campus tools die de frustratie van gebruikers van de campus over beschikbaarheid van werk- en studieplek moeten wegnemen. Daarbij onderzocht Bart een slimmer gebruik van deze tools en hoe de tools konden worden ingezet. Gaandeweg het onderzoek kwam er nog een vraag naar voren: hoe gebruik je die smart tools nou eigenlijk om betere beslissingen te nemen? In zijn presentatie kijkt Valks zowel terug als vooruit en gaat hij op het belang van de vragen die onderzocht zijn.

11.30 - Korte break

11.45 - 12.30 uur   Workshop I: Inspiratie – The place to be!

In deze workshopronde gaat het om de Campus als broedplaats voor inspiratie. Hoe een Campus te gebruiken? Waar liggen kansen voor de Campus van de toekomst? Deelnemers kunnen kiezen uit vier workshops:Campus Dream – Wat is de relevante waarde voor gebruikers en waarom? Campus Dream – Wat is de relevante waarde voor gebruikers en waarom?

 • Campus Dream – Wat is de relevante waarde voor gebruikers en waarom? 

  Door te dromen aan de hand van een Design Thinking aanpak komen we er achter wat relevante waarde is van gebruikers en waarom. Of het nu de student is, de wetenschappelijk onderzoeker, een bezoeker van de campus of een gebruiker van een van de bedrijven op de campus. Aan de hand van de verschillende user journeys ontdekken we hoe de campus, de services en de sociale omgeving aan waarde zouden moeten leveren en hoe digitalisering daar een verbindende rol in kan spelen. Door: Linda Supheert en Ellis ten Dam

 • Campus Visie – De campus van de toekomst 

  Organisaties vormen in toenemende mate netwerken met andere organisaties in de keten, met onderwijs en de samenleving voor het delen van kennis en middelen. Wat betekenen deze communities voor de gebouwde omgeving? Waar werkt een community in 2030? Hoe vaak komen zij samen en worden zij ondersteund door de technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen? Door: Karin Bosman en Sara Steenkamp

 • De bedrijfscampus – Verandering in de keten leidt tot andere vraag 

  In Brainport Eindhoven zijn een aantal internationale high tech machinebouwers gevestigd, zoals ASML. Zij besteden steeds vaker ook de ontwikkeling en engineering uit aan strategische toeleveranciers in de high tech maakindustrie. De keten verandert dus. Deze toeleveranciers moeten zelf ook meer innoveren. Maar deze ontwikkelingen gaan te snel en zijn voor veel toeleveranciers te groot om individueel op te pakken. Intensieve samenwerking tussen deze toeleveranciers wordt daarom steeds belangrijker. Door: Gregor Heemskerk

 • Lab Community – What’s next? 

  Wat is belangrijk voor een inspirerende, effectieve, adaptieve en duurzame omgeving Research & Development in combinatie met onderwijs gezien vanuit alle gebruikers? Met een aantal universiteiten zijn eerder ontwerpsessies gehouden. Daarbij hebben Postdoc’s aangegeven hoe zij denken dat de Research Community er in 2035 uit zal zien. Aan de hand van drie thema’s is een verkenning gedaan, namelijk de organisatievorm en de wijze van onderzoek, wonen in relatie tot werken, werken in relatie tot de gewenste laboratoriumruimte. De resultaten worden gepresenteerd en u gaat de ontwerpsessie meebeleven. Waarin wijkt u af van de beelden die door de researchers worden geschetst?  Door: Herman de Bruijn, Thijs Edelkoort en Pieter Walraad

 

12.30 - 13.30 uur   Lunchpauze

13.30 - 14.15 uur   Workshop II: Innovatie – What’s new?

In deze workshoprondes draait het om de vraag welke innovaties van waarde zijn. Van dienstverlener tot stimulator, en van circulaire innovatie tot mobiliteitsinspirator. Deelnemers kunnen kiezen uit vier workshops:

 • Campus Game – De blokkendoos: samen bouwen aan de campus 

  Met de invoering van de omgevingswet krijgen universiteiten een nieuw instrument om visie mee te ontwikkelen. Die visie is ‘vormvrij’: het is aan de overheden zelf om te bepalen hoe de visie eruit ziet. Hoe kan visievorming over de campus plaatsvinden? Dit proces kan worden getoetst met behulp van een serious game. Tijdens deze game worden de verschillende meningen en voorkeuren bij de belangrijkste stakeholders op de campus onderzocht door samen een campus te bouwen. Door: Gerben Hofmeijer en Roel Sillevis Smitt

 • Mobiliteit – Een palet van verbetermogelijkheden 

  Hoe houd ik mijn campus bereikbaar? Tijdens deze workshop nemen we de bereikbaarheid van Utrecht Science Park onder de loep. Hierbij verkennen we verschillende maatregelen, gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van, naar en op de campus, het beperken van de verkeersbehoefte en/of spits mijden. Door: Geertje van Engen, Erik Arends, Anne Marthe Jalvingh, Mieke de Bruin

 • Campus as a Service – Kritische succesfactoren 

  Deeleconomie en inhoudelijke samenwerkingen tussen organisaties leiden tot een veranderende vraag binnen de huisvestingsbranche. Samenwerken voor het behalen van organisatiedoelstellingen staat hierbij centraal, met kennisdeling als meerwaarde. In de sessie ‘campus as a service’ bespreken we kritische succesfactoren aan de hand van praktijksituaties. Door: Jackie de Vries en Ester Baars

 • Utrecht Science Park – Circulaire ambities 

  Op Utrecht Science Park werken kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven, nu en in de toekomst. Door: René den Houting

14.15 uur - Korte break   

14.30 - 15.15 uur   Workshop III: Realisatie – Op weg naar een succesvolle samenwerking!

In deze workshopronde komen voorbeelden van succesvolle samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven aan de orde. Deelnemers kunnen kiezen uit vier workshops:

 • Private financiering van campussen – Hoe werkt dat? 

  Universiteiten willen niet investeren in commercieel vastgoed. Tegelijkertijd is grote behoefte aan incubatorgebouwen op campussen. Maar de regels van financiers vereisen dat een gebouw voor een groot deel voorverhuurd moet zijn (met langjarige huurtermijnen) voordat een ontwikkelaar van een leningsfaciliteit gebruik kan maken. Bij start up’s is dat niet mogelijk. Beleggers willen nu in dit gat springen. Voorbeelden worden aangereikt om te laten zien hoe dit werkt. Door: Gregor Heemskerk

 • Energietransitie op de campus – Wat is er bereikt en wat brengt de toekomst? 

  De energietransitie staat ook voor universiteiten op de agenda. Internationale afspraken zijn vertaald in de Klimaatwet, die vaststelt met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. De universiteiten hebben inmiddels naar aanleiding van afspraken aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving gezamenlijk een sector routekaart opgesteld als verkenning naar de haalbaarheid van dit nieuwe kader. Maar universiteiten zijn op onderdelen al verder. In deze workshop een pitch van Koen Fleuren van de Radboud Universiteit. Hij laat zien wat de aanpak van Radboud is, wat zij inmiddels hebben bereikt, wat succesfactoren en leerpunten zijn en welke volgende uitdagingen ze nog zien. Na deze pitch komt ook de zaal aan het woord. In een lagerhuisdebat-format geven deelnemers aan de hand van stellingen hun denkbeelden. Door: Koen Fleuren en Ellis ten Dam

 • Smart Campus –  Welke smart oplossing past bij mijn campusgebruiker?

  In de transitie van universiteitsvastgoed naar Smart Buildings zijn voor alle stakeholders grote voordelen te behalen. Naast gebouwaanpassingen zullen gebruikers en beheerders gebruik maken van ‘smart tools’. Er zijn veel van deze ‘smart tools’ op de markt, maar waar moet je naar kijken en hoe kies je de beste tool. Door: Gerben Hofmeijer, Bart Valks, Linda Supheert, Romy Beukeboom en Sascha Jansz

 • Wetenschap en bedrijfsleven slaan handen ineen 

  Hoe kunnen initiatiefnemers bevorderen dat wetenschap en bedrijfsleven effectiever tot innovaties komen? Hoe wordt de ideale plek gevormd om nieuwe innovatieve startups te hosten en samenwerkingsverbanden met ondernemers, studenten, bedrijven, onderzoekers en innovators aan te gaan? Door: Erik Boer

15.15 uur - Korte break

15.30 uur - Terugblik door de speciale watchers (Antoine Fraaij, Diane de Kruijf en Caspar Boersma) o.l.v. Wim Kooyman en Kees Rezelman

16.00 uur - Netwerkborrel

17.00 uur - Sluiting 

Inschrijven

Campus Day vindt plaats in het Victor J. Koningsbergergebouw bij Universiteit Utrecht. Wilt u zich alvast inschrijven voor de Campus Day? Click dan hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven