The Future of Healthy Work (3) – De jury: Renske van der Heide

The Future of Healthy Work (3) – De jury: Renske van der Heide

De challenge ‘The Future of Healthy Work’ zoekt wie de grootste positieve impact maakt op de mentale en fysieke gezondheid op werk. Namens TOPdesk zit Renske van der Heide in de jury.

Kun je in maximaal 50 woorden je functie en je werkzaamheden toelichten? 

“Mijn functie binnen TOPdesk is Happy Workplace Evangelist. Dat houdt in: anderen inspireren om te streven naar een werkplek waarin medewerkers prettig kunnen werken en zich betrokken voelen. Kennis delen door deel te nemen aan conferenties of daar over te schrijven. En kennis inbrengen in de ontwikkeling van onze product en diensten, zodat deze goed aansluiten bij onze visie.”

Wat is het belang van de challenge Future of Healthy Work? 

“Het belang van de challenge is voor mij het samenbrengen van nieuwe ideeën van creatieve startups met de gedegen kennis van ‘oude rotten’ in het vak.”

In hoeverre is dat belang toegenomen/gewijzigd onder invloed van de coronacrisis? 

“Dat is tweeërlei. Allereerst moeten we in deze tijd op zoek naar nieuwe manieren om innovaties van de grond te krijgen. Daarnaast moet het concept werkplek ten gevolge van de coronacrisis helemaal opnieuw worden uitgevonden.”

Waar let je specifiek op bij de selectie, vanuit je bedrijfsachtergrond? 

“Bij TOPdesk geloven we dat blije medewerkers uiteindelijk ook leiden tot blije klanten. Ik heb daarom niet alleen gekeken naar oplossingen voor fysiek ergonomische verbeteringen, maar juist ook naar oplossingen die leiden tot meer betrokken medewerkers.”

Waar let je op vanuit de bedrijfsoverstijgende achtergrond? 

“Het eerste waar ik op let is: hoe vernieuwend is het product? Daarnaast kijk ik in hoeverre het daadwerkelijk een pijnpunt oplost wat leeft bij de doelgroep.”

Hoe slaag je erin verschillende initiatieven met elkaar te vergelijken? 

“We hebben als jury vooraf criteria opgesteld waar we naar kijken. De beoordelingsronde is in twee keer gegaan. De eerste keer om te bespreken hoe ieder de inzending beoordeelt en om criteria aan te scherpen, de tweede keer om tot een gezamenlijke beoordeling te komen.”

Wat waren belangrijke criteria om tot een selectie te komen? 

“Dat waren er vier: schaalbaarheid, onderbouwing van resultaten, het houden van focus en het leren van fouten.”

Wanneer is voor jou de challenge Future of Healthy Work een succes? 

“Als startups verder komen en als de challenge hun kans van slagen vergroot. Bijvoorbeeld door meer promotie c.q. zichtbaarheid. Maar ook doordat startups input krijgen ter verbetering van hun inzending.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven