Bewustzijn creëren en duurzaamheid tastbaar maken

Bewustzijn creëren en duurzaamheid tastbaar maken

Onlangs bracht de World Green Building Council het Bringing Embodied Carbon Upfront rapport uit. SWP vroeg partners naar het belang van het rapport en de rol van hun bedrijf. In deel 1 Debby Slofstra van Schneider Electric.

Wat is volgens u het belang van het rapport?

“Het Bringing Embodied Carbon Upfront rapport is ontzettend belangrijk. De aarde is al een graad opgewarmd. Om de aarde leefbaar te houden mag dit maximaal stijgen tot 1,5% (IPCC 2018 rapport). Om dit te behalen moet de wereld in 2050 helemaal CO2-neutraal zijn. Elke halve graad dat de aarde verder opwarmt, heeft namelijk zware consequenties. Eén van de consequenties is een stijging van het zeeniveau, dit stelt 79 miljoen mensen bloot aan het risico van overstromingen. Verder zullen er plant- en diersoorten uitsterven, zijn er meer gezondheidsrisico’s voor mensen en heeft dit zelfs invloed op de economische groei.”

Wat zijn volgens u de voornaamste uitdagingen die uit het rapport naar voren komen?

“Eén van de grootste uitdagingen op dit moment is bewustzijn creëren van het probleem. Technisch is veel mogelijk, ons productportfolio is er klaar voor. Maar mensen moeten dit ook begrijpen. Het woord duurzaamheid is een ‘containerbegrip’ geworden, het gaat niet goed met onze aarde. Het wordt warmer in de zomer, maar onze straten staan nog niet onder water omdat de kappen van de noordpool smelten. Bij het creëren van bewustzijn kunnen wij, grote organisaties en de overheid, een belangrijke rol spelen. Hoe maken we duurzaamheid tastbaar? Hoe creëren we het besef dat we nu iets moeten doen om de eerdergenoemde catastrofes te voorkomen?”

Wat is de rol van jullie bedrijf bij het realiseren van deze uitdagingen?

“Schneider Electric kondigde onlangs op de Climate Week in New York aan, dat wij een extra stap doen, zo streven wij ernaar om de C02-reductie vijf jaar eerder te behalen dan de wereldwijde doelstelling. In 2030 willen we, als organisatie, netto-nul operationele emissies bereiken én samenwerken met leveranciers aan een netto-nul supply chain. Inzicht is de eerste stap naar verduurzaming, zijn wij van mening. Van al onze producten is al een document beschikbaar met hierin, onder meer, de CO2-footprint en een instructie om de producten weer af te breken. Daarom ontwikkelen we naast hardware, ook software om iedereen dit inzicht in zijn of haar gebouw te kunnen geven. Als we maar samenwerken, kunnen we grootse dingen bereiken en de klimaatverandering tegengaan.”

Debby Slofstra is Vice President Building bij Schneider Electric Nederland.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven