De hybride werkplek is het nieuwe normaal

De hybride werkplek is het nieuwe normaal

Op 30 juni hield Smart WorkPlace partner Humanscale een webinar over het onderwerp ‘Beyond Covid-19’. Werkplekconsultant Simone Leenders deelde daarbij een aantal prikkelende gedachten met de toehoorders.

Het idee voor dit onderwerp kwam van Henk Smit, countrymanager van Humanscale. “Ik kan me niet voorstellen dat we na deze crisis weer in de file gaan staan om werk te gaan doen op kantoor dat eigenlijk helemaal niet op kantoor hoeft plaats te vinden”, zei hij hierover tijdens het webinar dat als titel ‘De hybride werkplek is het nieuwe normaal’ had meegekregen. Simone Leenders kon zich helemaal vinden in deze observatie. Zij noemde de afgelopen periode een ‘proeftuin’ waarin we met zijn allen hebben kunnen ontdekken dat thuiswerken positieve aspecten kent, die we post-corona kunnen toepassen in wat Leenders de ‘hybride werkplek’ noemt.

Een hybride werkplek is een werkplek die zich niet meer noodzakelijkerwijs op een vaste fysiek plek bevindt, maar die gekenmerkt wordt door een combinatie van het fysieke kantoor en (bijvoorbeeld) de thuiswerkplek. Overigens is het volgens Leenders belangrijk dat elke organisatie zelf bekijkt in hoeverre een hybride werkplek straks daadwerkelijk passend is bij de organisatie. “Je moet kijken naar het bestaansrecht, het toekomstbeeld, de kernwaarden en kernkwaliteiten van je organisatie. En op basis van de antwoorden op deze vragen kun je kiezen voor een hybride kantoor.”

Wanneer je als organisatie eenmaal de keuze gemaakt hebt om post-corona op een hybride wijze invulling te geven aan het werk, dan moet je volgens Leenders goed nadenken over de wijze waarop je dit invoert. Ze vertelde de toehoorders over een methodiek van Kotter, bestaande uit drie stappen: het creëren van een klimaat van succes, het betrekken van mensen bij het proces, en het schenken van aandacht aan implementatie en ondersteuning. Deze drie stappen, die Leenders uitgebreid toelichtte, behelzen volgens haar een ‘iteratief’ proces. In goed Nederlands: ‘trial and error’.

In zo’n proces is er ook een rol voor kantoorinrichters. Leenders kwam – naar aanleiding van een vraag van Henk Smit – tot een aanbeveling voor deze groep: “Ga dicht op je klant zitten. Ontleed de strategie van je opdrachtgever en maak daar vervolgens de ideale producten voor.” Ook op het gebied van ‘smart buildings’ liggen er volop mogelijkheden voor de markt, aldus Leenders. “IT heeft ongeveer een generatie voorsprong op het fysieke kantoor”, stelde ze. “Waarom is 90 procent van de gebouwen in de Benelux eigenlijk nog niet ‘smart’? Het kan, en de investering is snel terugverdiend.” Inrichters die post-corona weer hun normale omzetcijfers willen scoren, zouden er kortom verstandig aan kunnen doen om ook de ‘verslimming’ van de werkomgeving serieus te nemen en waar mogelijk te integreren in hun producten.

Al met al leverde de webinar weer veel stof tot nadenken op, niet alleen over het hybride kantoor en de invloed van technologie, maar bijvoorbeeld ook over het belang van strategie, de werking van het menselijke brein en de factoren die de invoering van Het Nieuwe Werken – waarover al 25 jaar gesproken wordt – nog niet tot het snelle doorslaande succes hebben gemaakt dat een kwart eeuw geleden voorspeld werd.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven