21 theorieën verklaren waarom een werkplek wel/niet bij een medewerker past

21 theorieën verklaren waarom een werkplek wel/niet bij een medewerker past

Wetenschappelijk onderzoek over het kantoor en de thuiswerkplek is vaak versnipperd. De boekenreeks ‘Transdisciplinary Workplace Research & Management’ ondervangt dit. Onlangs verscheen deel 1.

Veel organisaties verwachten een overstap naar hybride werken na Covid-19. Deze nieuwe term komt in de werkplek literatuur pas heel recent naar voren, maar toch zijn er veel theorieën die kunnen helpen bij de heroverweging van het kantoor en de thuiswerkplek. Zo verklaren theorieën uit de gedragseconomie en over culturele verschillen waarom mensen soms onbewust zichzelf tekortdoen bij het kiezen waar ze werken. En kan een vastgoed onderzoeker u van alles vertellen over welke kenmerken van het kantoor het belangrijkst zijn om mensen te verleiden straks wel nog regelmatig naar kantoor te komen (en waarom dat zo is). Of heeft u meer behoefte aan een psychologisch inzicht in waarom bepaald gedrag op kantoor te zien is en ook te sturen door vormgeving van de werkplek?

Dergelijk wetenschappelijk onderzoek is versnipperd over disciplinaire wetenschappelijke velden en komt vaak onvoldoende bij de praktijk terecht. De nieuwe boekenreeks ‘Transdisciplinary Workplace Research & Management’ heeft zich als doel gesteld dit te veranderen. Met wetenschappers Rianne Appel-Meulenbroek (TU Eindhoven en expert bij Smart WorkPlace) en Vitalija Danviska (Hogeschool Breda) aan het roer als editors, zijn ruim 60 wetenschappers vanuit de hele wereld bij elkaar gehaald om aan de hoofdstukken van deze reeks toegankelijke handboeken te schrijven. Het eerste e-boek is sinds een paar weken gratis te downloaden en behandelt de optimale afstemming van de werkplek op een individu. Boek twee verschijnt begin augustus (ook gratis) en richt zich op strategische werkplekmanagementprocessen bij grote kantoororganisaties.

21 theorieën verklaren waarom een werkplek wel/niet bij een medewerker past

Al deze wetenschappers hopen natuurlijk dat de Smart WorkPlace community deze kans aangrijpt om van hun kennis te profiteren! Dankzij diverse universiteiten, een crowdfunding actie en bedrijfssponsoren (Kardham Group, Sonneborgh, CREME nederland, IVBN, Fakton, Buck Consultants international en CBRE global investors NL) is al deze kennis gratis beschikbaar (of te koop, als u liever een echt boek in handen heeft). Ondanks dat de boeken door wetenschappers geschreven zijn, zijn ze dus zeker ook voor de praktijk bedoelt. Alle hoofdstukken starten met een duidelijke uitleg van een specifieke theorie die vervolgens is toegepast op de kantoorwerkomgeving. Nadat voor de onderzoekers onder u methoden en beperkingen daarvan zijn besproken, worden in elk hoofdstuk ook de implicaties voor werkplekmanagement en -design in de praktijk besproken. Zo passeren maar liefst 21 theorieën de revue in dit eerste boek, in hapklare brokken die in een verloren uurtje (of in het OV) eigen gemaakt kunnen worden.  

De focus van alle hoofdstukken ligt op een optimale ondersteuning van zogeheten ‘employee thriving’, oftewel een gelukkige, gezonde en productieve werknemer. Ondanks dat iedereen dit wel wil, is dit ‘wicked’ probleem toch geen eenvoudige. De aard van de werkplekproblematiek is afhankelijk van wie je spreekt, waardoor belanghebbenden het oneens zijn over zowel het probleem als de optimale oplossing. Bovendien is het zo dat wat in de ene context werkt, niet noodzakelijk ook in een andere context succesvol is. Juist op het snijvlak van de disciplines liggen de oplossingen voor de hedendaagse zoektocht naar het gezonde, effectieve, slimme kantoor. Het laatste hoofdstuk heeft alle 21 theorieën aan elkaar geknoopt tot één overkoepelend framework voor ‘employee-workplace alignment’. Het tweede boek heeft straks ook weer zo’n framework, maar dan met een holistisch inzicht in het optimaliseren van stakeholder value met het kantoor, dus meer vanuit een organisatie-perspectief. Maar daar moet u nog een paar weken op wachten. Deel 1 ligt nu met één klik binnen uw handbereik!

Delen: Twitter LinkedIn Facebook
Rianne  Appel-Meulenbroek

Rianne Appel-Meulenbroek

Universitair hoofddocent Corporate Real Estate & Workplace, TU Eindhoven

»

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven