Bewuster worden van zitgedrag

Bewuster worden van zitgedrag

Welke rol speelt bewustzijn bij het verminderen van zittijd en hoe kun je gezond gedrag in de werkomgeving bevorderen? Dat onderzocht Veroline Brouwer voor Smart WorkPlace partner Healthy Workplace.

De hoofdvraag van het onderzoek van Veroline Brouwer, student International Facility Management, was: hoe kan een verhoogd bewustzijn over persoonlijk sedentair gedrag leiden tot een afname van sedentair gedrag en wat is er nog meer nodig om sedentair gedrag op de lange termijn te verminderen?

Methode

Zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens werden verzameld via deskresearch en een experiment. Het experiment bestond uit een meting met de VitaBit Health tracker (een zit/wandel/fietsmeter die in de broekzak kan worden gedragen), een persoonlijk dagboek voor elke deelnemer en twee enquêtes. In het dagboek vulden deelnemers hun eigen geschatte zittijd in wat werd vergeleken met de metingen van de Vitabit.

Resultaten

De resultaten van het experiment toonden een significant verschil van 2,1 uur tussen de geschatte en gemeten sedentaire tijd van de deelnemers aan het begin van het experiment. De enquête gaf aan dat 78% van de deelnemers bewuster werden van hun sedentaire gedrag door het experiment.

Toch werd in een week waar deelnemers feedback kregen via de mail en via de Vitabit geen significante verlaging van de zittijd gemeten. Wel gaven 57% van de deelnemers aan gestimuleerd te zijn om hun zitgedrag te veranderen door het experiment.

Discussie

Brouwer concludeert op basis van de resultaten dat educatie, stimulering en facilitering nodig is in een veranderingsproces.

Er is educatie nodig om te informeren over de risico’s en effecten van sedentair gedrag. Persoonlijke feedback kan zowel educatief als stimulerend zijn. Persoonlijke feedback helpt om het bewustzijn van het huidige gedrag te vergroten en om realistische doelen voor verandering vast te stellen. Meldingen en sociale ondersteuning helpen om mensen gestimuleerd te houden door het veranderingsproces. Faciliteiten zijn nodig om verandering mogelijk te maken.

Lees hier het complete onderzoeksverslag.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven