Heijmans 50ste partner Smart WorkPlace

Heijmans 50ste partner Smart WorkPlace

Heijmans is de 50ste partner van Smart WorkPlace. De officiële ondertekening ervan vond plaats tijdens WorkPlace Day 2020. Joris van Eijkeren vertelt waarom Heijmans gebouw, werkplek en vitaliteit niet meer los van elkaar ziet.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet Heijmans voor de werkomgeving van de toekomst?

“Allereerst de ontwikkelingen. Waar de werkomgeving vroeger puur functioneel was is het besef neergedaald dat de werkomgeving bijdraagt aan gezondheid, welbevinden en productiviteit. De afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken aangetoond dat een slechte werkomgeving, hoge werkdruk en een slechte gezondheid leiden tot minder productiviteit en meer uitval door o.a. burn-outs. Hiermee wordt de noodzaak duidelijk voor een holistische benadering van de werkomgeving. Gebouw, werkplek en vitaliteit kunnen niet meer los van elkaar gezien worden.  

En dan de kansen. Het uitvoeren van goed technisch beheer en onderhoud aan gebouwen is allang niet meer voldoende. Willen we Nederland gezonder en productiever maken dan zullen we ons moeten focussen op de eindgebruiker en de werkplek als geheel. Ik zie met name de kans om vanuit technische dienstverlening de kloof te dichten richting de eindgebruiker. Dit kan wanneer we ons richten op comfort en gebouwprestaties in plaats van traditionele input gerichte uitvoeringscontracten. Het garanderen van comfort en gebouwprestaties dwingt ons tot het ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten en nieuwe manieren van het monitoren van prestaties.  De inzet van sensortechnologie en data-analyse helpen hierbij. Op termijn zie ik een nog verdere integratie van werkplekconcepten waarbij ontwerp, inrichting, FM, techniek, veiligheid en exploitatie echt integraal worden benaderd. Bij Heijmans hebben we gelukkig al regelmatig de kans om vanuit ontwerp, realisatie en exploitatie mooie integrale projecten te doen.”

Welke rol ziet Heijmans daarin voor zichzelf?

“Als Heijmans Services zijn we de afgelopen jaren onze koers gaan verleggen. Van uitvoerder van beheer en onderhoud zijn wij inmiddels integraal technisch dienstverlener. Met de afdeling Beheer & Exploitatie in Rosmalen hebben we een kenniscentrum opgebouwd waarmee we Assetmanagement leveren. Assetmanagement betekent voor ons dat we continue bezig zijn met het optimaliseren van de vastgoedwaarde en de gebruikerswaarde voor onze opdrachtgevers. Het verhogen van vastgoedwaarde doen we door gebouwen te onderhouden, optimaliseren en te verduurzamen. Het verhogen van de gebruikerswaarde doen we door het comfort en de gebouwprestaties te garanderen. Hiervoor maken we gebruik van onze sensoroplossing en dataplatform waarmee we temperatuur, CO2, luchtvochtigheid, licht, geluid en bezetting meten en monitoren. Naast de objectieve data maken middels belevingsonderzoeken de verbinding met de eindgebruiker.   

Op het gebied van ketensamenwerking kunnen wij veel brengen binnen het platform van Smart WorkPlace. De afgelopen jaren hebben we het concept BASS ontwikkeld. BASS staat voor Bewust aandacht voor Succesvol Samenwerken. Hiermee hebben we inmiddels met meer dan 100 sessies samenwerking tussen opdrachtgever-opdrachtnemer en binnen facilitaire teams geoptimaliseerd.  Ik zie nu nog onvoldoende samenwerking in de (facilitaire) keten terwijl die wel randvoorwaardelijk is voor het realiseren van de gezamenlijke doelen. Bij diverse opdrachtgevers werken we al succesvol samen. Zo wordt bijvoorbeeld onze sensordata ook ingezet voor het optimaliseren van het gebruik van werkplekken en vergaderruimtes, efficiëntere schoonmaak en het adviseren van de catering. Maar denk ook aan het bepalen van wie welke werkzaamheden het beste uit kan voeren. Een eindgebruiker is gebaat bij een snelle oplossing van een verstoring. Bij een kapotte lamp of simpele storing kan het sneller en goedkoper zijn om deze te laten verhelpen door de hiervoor getrainde schoonmaker die toch op die afdeling aanwezig is. Het afstemmen van wensen, behoeften, belangen en ambities is hierbij een belangrijke basis voor goede samenwerking. Dit is een kant van Heijmans die minder bekend is in de markt maar daarom niet minder interessant.”

Waarom is een platform als Smart WorkPlace voor Heijmans een belangrijke factor om in te participeren?

“Smart WorkPlace zie ik als platform waar partijen samen komen die het zelfde doel nastreven. Door ons aan te sluiten bij Smart WorkPlace kunnen wij onze visie, kennis en ervaring delen om een versnelling in de markt te realiseren. Daarnaast hoop ik vanuit dit nieuwe netwerk nieuwe partners te kunnen vinden die open staan voor nieuwe manieren van samenwerken. Als ik kijk naar de sterke partners binnen dit netwerk geloof ik dat we met elkaar Nederland de komende jaren een stukje gezonder en productiever kunnen maken!”  

Heijmans 50ste partner Smart WorkPlace

Foto: Ondertekening van het partnercontract tussen Heijmans en Smart WorkPlace. Rechts Alexander Lindeboom, directeur Beheer & Exploitatie bij Heijmans Utiliteit en links Wim Kooyman, directeur Smart WorkPlace.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven