Treed uit je comfortzone!

Treed uit je comfortzone!

Hoe onderneem je in tijden van de coronacrisis? Volgens Jack Stuifbergen, directeur van Smart WorkPlace partner Breedweer, zijn communicatie, training en samenwerking daarbij essentieel.

De belangrijkste les om te overleven is echter: treed als organisatie uit je comfortzone en kijk niet naar je eigen bedrijf maar naar het maatschappelijk probleem.

Stuifbergen ziet als voornaamste uitdaging voor organisaties bij het werken tijdens het coronavirus om goed met elkaar in contact te blijven. “Hoe blijf je toch communiceren zoals je dat voorheen deed. Je mist namelijk de wandelganggesprekken en er is een barricade opgeworpen omdat je nu moet gaan bellen in welke vorm dan ook.”

Vitale sector

Voor Breedweer is de uitdaging nog groter omdat het bedrijf opereert in een van de vitale sectoren. “We werken veel in zorginstellingen. Daar zien we dat de anderhalve meter soms beperkend werkt. Samenvattend kun je zeggen dat de uitdagingen voor werken tijdens het coronavirus met name in communicatie en logistiek liggen.”

Om op deze uitdagingen in te spelen, doet Breedweer veel aan training. Breedweer maakt daarbij gebruik van de expertise opgedaan in de eigen academy, waar het eigen personeel wordt geschoold en ontwikkeld.  

Middenkader

Daarnaast wijst Stuifbergen op de belangrijke rol van het middenkader bij de juiste communicatie: “Dan heb ik het zowel richting de medewerkers als richting de opdrachtgevers. En met beide groepen is intensief verkeer. Om het gemis van de bovengenoemde ‘wandelganggesprekken’ op te vangen doen we nog meer met Whatsapp-groepen, een middel dat we daarvoor ook al gebruikten overigens.”

Impact

Vanaf de start van Breedweer is altijd een van de belangrijkste uitgangspunten geweest om zoveel mogelijk impact te maken. “Je ziet dat we daardoor ook andere mensen kunnen helpen. Zo zetten we nu samen met het Leger des Heils prostituees in die nu vanwege de coronacrisis geen inkomsten hebben en geen alternatief. Wij willen ze uit de sector halen, ze ontwikkelen en ze uiteindelijk een baan met een opleiding en diploma geven in de schoonmaak. Onder het motto ‘never waste a good crisis’.”

Het is illustratief voor de filosofie die Stuifbergen hanteert: “Als je uitgaat van je bedrijfseigen situatie, kom je er niet zo snel. Als je echter kijkt naar het maatschappelijk probleem – in dit geval de coronacrisis – dan kom je tot hele creatieve oplossingen, die uiteindelijk ook hun weerslag hebben op je bedrijfseigen situatie.”

Ook samenwerking is daarbij belangrijk. Stuifbergen haalt een ander voorbeeld aan. “We hebben een ijsfabriek in Surhuisterveen omgeturnd tot desinfectieproducent. Daarbij werken verschillende ondernemers samen. De ene zorgt voor het mixen van de juiste grondstoffen, de ander voor de distributie en weer een ander stelt zijn pand beschikbaar voor de infrastructuur.”

Samenwerken

Stuifbergen zou deze samenwerking ook graag zien bij de partners van Smart WorkPlace: “Ieder heeft zijn eigen expertrol en eigen discipline. Vervolgens zouden we samen moeten nadenken over wat het maatschappelijk probleem is – in dit geval de coronacrisis en de overbelasting in de zorg – en hoe kunnen bijdragen aan een oplossing. Door te kijken waar de grootste pijn zit en hoe we daar als partners kunnen ontzorgen.”

Breedweer is inmiddels samen met Coolblue, het Piet Zwart Instituut, KLM, Bernd Damme en Sywert van Leinden een initiatief gestart om mondkapjes naar Nederland te halen voor de eerstelijnszorg, aangevuld met desinfectiemiddelen uit Surhuisterveen en beschermende kleding. “We bieden dit via de distributiekanalen van Coolblue aan en doen dat op non-profit basis. Het is opnieuw een voorbeeld van een innovatief initiatief dat zonder de coronacrisis nooit was ontstaan. Zie daarvoor ook www.Hulptroepen.nu.”

Daar waar de coronacrisis sommige sectoren economisch hard treft, heeft Breedweer juist te maken met economisch groei. En dat is geen toeval, aldus Stuifbergen. “Dat komt omdat we met een maatschappelijke focus kijken naar de problemen die ontstaan zijn. Als je namelijk in de tunnel blijft van je eigen dienstverlening, kom je er niet. Wij hadden ons nog nooit bezig gehouden met desinfectiemateriaal maar doen dat nu wel omdat de schaarste eraan een maatschappelijk probleem is. Ik ben ervan overtuigd dat elke organisatie zo zou kunnen denken als ze dat zouden willen. Daarvoor is het echter wel nodig dat ze uit hun eigen comfortzone gaan.”

Dit artikel is een samenvatting van een uitgebreid artikel met Jack Stuifbergen dat verschijnt in SWP #6.

Foto: De Cobusters van Breedweer worden ingezet bij het desinfecteren in verzorgingshuizen na het overlijden van een bewoner. Daarnaast worden ze ingezet wanneer veel mensen in kleine ruimtes waar het coronavirus is geweest moeten zitten omdat het niet anders kan.  

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven