Welzijn in relatie tot werkomgeving

Welzijn in relatie tot werkomgeving

Wat weten we over welzijn in relatie tot de werkomgeving? Daarover spreekt Jan Gerard Hoendervanger op 7 oktober tijdens het webinar ‘Is vastgoed de sleutel voor wellbeing?’.

Volgens Hoendervanger is er veel kennis over wellbeing en ook over werkomgevingen, maar is over de onderlinge relatie nog veel onbekend. Deze relatie heeft een directe component, waarbij de fit tussen persoon, werk en omgeving cruciaal is. Maar ook een indirecte component, waarbij het gaat om gedragsbeïnvloeding door faciliteren, stimuleren en leren. Tijdens zijn presentatie geeft Hoendervanger een kort overzicht van wetenschappelijke inzichten en voorbeelden van praktijkonderzoek waar hij de afgelopen jaren bij betrokken was.

Hoendervanger noemt twee wetenschappelijke inzichten over welzijn en werkomgeving die de afgelopen jaren steeds meer zijn doorgedrongen. Het eerste is het steeds meer onderkennen van individuele verschillen. “We zien steeds meer dat verschillen in werk, persoonlijkheid en gedrag van belang zijn bij de relatie tussen welzijn en werkomgeving. Het verschil tussen extraverte en introverte mensen en hun wensen met betrekking tot de werkomgeving is daar een mooi voorbeeld van. We noemen dit de Person-Environment Fit, de mate waarin individuele en omgevingskenmerken overeenkomen. Deze fit (of misfit) heeft onder meer invloed op het welzijn. Net als ik in mijn promotietraject, gebruiken steeds meer onderzoekers deze theorie om de kennis over de relatie mens-werkomgeving te verdiepen.”

Het tweede inzicht betreft de relatie tussen omgeving en gedrag. “We komen steeds meer tot de ontdekking dat de mens daarbij geen statisch gegeven is. En dat het erom gaat om mensen te stimuleren of te verleiden ander gedrag te vertonen dat bijdraagt aan hun welzijn. Daarbij is het niet voldoende om ze iets aan te bieden of ze alleen te informeren over de voordelen. Je kunt een medewerker wel een zit-sta bureau geven en hem vertellen over de voordelen, maar dat wil nog niet zeggen dat hij het dan ook gaat gebruiken. Visuele triggers, reminders via software en collega’s om je heen die staand werken, kunnen daar wel aan bijdragen. Ook het type werkomgeving maakt verschil. Zo werd in het experiment ‘Nudging Silence’ gekeken in hoeverre stiltebevorderende afbeeldingen leidden tot ander – stiller – gedrag. Dit bleek in een studieomgeving wel te werken, maar in een kantoor niet. Er is nog veel meer praktijkonderzoek nodig om te ontdekken onder welke omstandigheden welke omgevingsinterventies effectief zijn.”

Het webinar ‘Is vastgoed de sleutel voor wellbeing?’ wordt georganiseerd door CoreNet Global Benelux Chapter en Smart WorkPlace. Inschrijven kan hier.

Webinar ‘Is vastgoed de sleutel voor wellbeing?’Webinar ‘Is vastgoed de sleutel voor wellbeing?’

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven