Jan Gerard Hoendervanger

Jan Gerard Hoendervanger

Experts SWP.

Functie:Onderzoeker bij het centrum NoorderRuimte.
Organisatie:Innovatielab Healthy Workplace

E-mailadres:
Website:

Jan Gerard Hoendervanger werkt bij de Hanzehogeschool Groningen, als hogeschooldocent bij het Instituut voor Bedrijfskunde en als onderzoeker bij het Kenniscentrum NoorderRuimte. Hij richt zich op dezelfde thema’s waar hij zich voorheen als adviseur bij draaijer+partners en AT Osborne mee bezighield: het huisvesten van organisaties en de interacties tussen mens, werk en werkomgeving.

Samen met Theo van der Voordt en Jaap Wijnja schreef hij het boek ‘Huisvestingsmanagement; van strategie tot exploitatie’ – naar aanleiding van de tweede editie verscheen in het eerste magazine (december 2017) van Smart WorkPlace een artikel over de toekomst van workplace management. In zijn promotieonderzoek ‘De psychologie van de flexplek’ staat het gebruik van activiteit gerelateerde werkomgevingen centraal.

Daarnaast is Jan Gerard projectleider van de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace, een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool en vijf bedrijven gericht op het ontwikkelen en testen van bouwstenen voor een gezonde werkomgeving. Hij ziet dat, met het toenemen van autonomie, flexibiliteit, arbeidsschaarste en gezondheidsrisico’s van kenniswerk, de tijd rijp is voor mensgerichte werkomgevingen, als product van samenwerking tussen managers, medewerkers en professionals  op het gebied van human resources, facilities, vastgoed, architectuur en ICT.

http://nl.linkedin.com/in/jangerardhoendervanger/

https://www.researchgate.net/profile/Jan_Gerard_Hoendervanger

https://healthy-workplace.nl

https://www.smartwp.nl/place/20171127-workplace-manager-van-nu-dient-mensgericht-te-zijn

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-noorderruimte/lectoraten/lectoraten/facility-management/psychologie-flexplek

Nieuws

Social Media

Linkedin   

Naar het overzicht

Terug naar boven