Vragen over welzijn in relatie tot de werkomgeving

Vragen over welzijn in relatie tot de werkomgeving

Op 7 oktober sprak Jan Gerard Hoendervanger over welzijn in relatie tot de werkomgeving tijdens het webinar ‘Is vastgoed de sleutel voor wellbeing?’. Hij kreeg naar aanleiding daarvan verschillende vragen.

Het webinar ‘Is vastgoed de sleutel voor wellbeing?’ werd georganiseerd door CoreNet Global Benelux Chapter en Smart WorkPlace. Tijdens het webinar kwamen al verschillende vragen aan de orde. Hieronder geeft Jan Gerard Hoendervanger antwoord op de resterende vragen.

Is het goed om te kijken naar de zorgsector voor inspiratie op beweging in kantoren? Bijvoorbeeld bewegend revalideren en wachten omzetten in wandelen, zoals bij Isala Klinieken en Groot Klimmendaal?

“Die projecten klinken inderdaad als goede inspiratiebronnen! In de zorg is logischerwijs veel meer kennis aanwezig over (on)gezonde gedragspatronen. Meer in het algemeen vind ik dat verschillende sectoren van elkaar kunnen leren. De gezondheidszorg is bijvoorbeeld verder dan de kantorenwereld met evidence-based design, gericht op stressreductie en ‘healing environments’. Omgekeerd kan de zorg veel leren over werkomgevingen die samenwerking en kennisdeling bevorderen, over activity-based working en over het integraal benaderen van de fysieke, digitale en sociale werkomgeving.”

Is naast individuele verschillen ook onderzoek verricht naar generatie gerelateerd onderscheid in beleving en verwachting van werkomgeving en -relaties? 

“Ja, daar is inderdaad wel onderzoek naar gedaan; ik herinner me studies van o.a. Johnson Controls en Steelcase in de periode 2000-2015; de laatste jaren hoor je er niet veel meer over. Lastig aan generatieverschillen vind ik dat er andere verschillen doorheen lopen: leeftijd, levensfase, anciënniteit, taakvolwassenheid. Persoonlijk kijk ik liever wat holistischer naar individuele verschillen in behoeften, mogelijkheden en gedragspatronen (die zich kunnen vertalen in verschillen in beleving en verwachting). Die verschillen hebben te maken met allerlei factoren, zoals functie, persoonlijkheid, leeftijd, culturele achtergrond, opleiding, etc.”

Hoe sterk is de relatie tussen nudging en peer pressure? 

“Dit vind ik een lastige vraag en ik twijfel om ik ‘m goed begrijp. Een belangrijke vorm van nudging heeft te maken met sociale normen, die je (onbewust) afleest aan het gedrag van mensen in je directe omgeving. Het lukt bijvoorbeeld veel gemakkelijker om een zit-sta bureau optimaal te leven gebruiken temidden van collega’s die dat ook doen. Maar de sociale omgeving (norm) kan ook als een barrière werken. Zo kwam ik in mijn onderzoek naar activiteitgerelateerde werkomgevingen tegen dat mensen zich soms niet vrij voelen om een stiltewerkplek op te zoeken omdat ze (vaak onbewust) bang zijn dat dit wordt gezien als ‘de groep de rug toekeren’.”

Mooie inzichten over de fit tussen ABW en personas! Hoe zouden organisaties dit kunnen toepassen in relatie tot de huidige (en toekomstige) thuiswerkomgeving? 

“Er is al veel onderzoek gedaan naar thuiswerken (vroeger vaak ‘telewerken’ genoemd) en daarin zijn zeker ook individuele verschillen aan het licht gekomen. Bijvoorbeeld tussen mensen die werk en privé bij voorkeur gescheiden houden en mensen die beide liever integreren. De eerste groep werkt in principe liever op kantoor, maar zou de werk-privé-scheiding thuis ook kunnen realiseren in de vorm van een dedicated werkkamer of zelfs een tuinhuisje. Daarnaast is ook thuis van belang hoe sterk je persoonlijke behoefte aan privacy/afzondering is. En je persoonlijke behoefte aan sociale verbondenheid/contact zal mede bepalen hoe zwaar je het hebt in deze periode van gedwongen structureel thuiswerken.”

Het hele webinar terugkijken?Klik dan hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven