Met de 5 B’s naar een betekenisvolle werkomgeving

Met de 5 B’s naar een betekenisvolle werkomgeving

'Bricks, Bytes & Behaviour' zijn de meetpunten voor medewerkersbehoften, Alisa Heesakkers en Ingeborg Leene van Draaijer vinden dat dit de lading onvoldoende dekt. Zij betrekken er de vierde en vijfde “B” bij: Balance & Belonging.

Een betekenisvolle werkomgeving sluit naadloos aan bij de bedrijfscultuur en gaat uit van de medewerkersbehoeften binnen de organisatie: hun welzijn, de productiviteit en de onderlinge samenwerking.

Gezond en betekenisvol

Goed Workplace Management start altijd bij de medewerkers. Zij kunnen hun werk alleen goed doen als het goed met hen gaat op gebied van gezondheid en welzijn. De werkomgeving moet dit faciliteren en stimuleren. Maar wat maakt de werkomgeving betekenisvol en welke impact heeft dit op de organisatie en haar medewerkers?

De perceptie van betekenisvol is voor ieder persoon en iedere organisatie anders. Het moet vooral aansluiten bij jouw “waarom”; de bestaansredenen, overtuigingen, normen en waarden. Bij een organisatie is dit vertaald naar de bedrijfscultuur; thema’s die de organisatie kenmerkt en onderscheid. Een sterke en duidelijke bedrijfscultuur bindt medewerkers met dezelfde overtuigingen, normen en waarden. Hierdoor ontstaat een werkomgeving die leidt tot betere prestaties, innovaties, productiviteit, een gevoel van geluk en veiligheid en een fijne (samenwerkings)sfeer.

Hoe wordt je werkomgeving betekenisvol

Een goede werkomgeving kent een aantal succesfactoren zoals een bijdrage aan het welzijn van de medewerkers, de productiviteit en de wijze waarop wordt samengewerkt. Om dit te realiseren wordt het kantoor als sociaal bindmiddel beschouwd (Bricks), is de technologie die nodig is om het werk te doen een randvoorwaarde (Bytes) evenals het gedrag en de cultuur die nodig zijn om de gewenste manier van werken mogelijk te maken (Behaviour). Om de werkplek écht betekenisvol te maken kijkt Draaijer ook naar het evenwicht tussen werk en privé (Balance) en het gevoel van verbondenheid met de organisatie (Belonging).

Balance

Balance verwijst naar een juiste werk-privé balans, thuiswerken versus op kantoor en digitale versus fysieke ontmoetingen. Wij zien dat de balans tijdens de coronapandemie vaak verstoord was en dat organisaties nu zoekende zijn naar het juiste evenwicht. Enerzijds om het welzijn van de medewerkers te bevorderen, anderzijds om de verbinding tussen medewerkers en organisatie in stand te houden. Dit kan op diverse manieren worden bevorderd, bijvoorbeeld met werken op flexibele tijden, thuiswerkmogelijkheden, verlofregelingen of het bieden gezondheidsprogramma’s om het welzijn van de medewerkers te bevorderen. Balans leidt tot een win-win situatie: rust binnen de organisatie en voor de medewerkers, waardoor zij zich kunnen focussen op de inhoud van hun werk en het leveren van betere prestaties, zowel in hun werk als privé.

Belonging

Belonging verwijst naar het gevoel van relevantie en betrokkenheid bij het werk en verbondenheid met de organisatie. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd en verbonden voelen met het hogere doel van de organisatie. Hierdoor werken zij met meer plezier, efficiënter en vanuit hun hart. Om dit te realiseren zijn een aantal thema’s van belang: kennis bij alle medewerkers over de bedrijfsmissie, -visie en kernwaarden, kansen binnen de organisatie voor persoonlijke groei en ontwikkeling en een cultuur binnen de werkomgeving waar iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Passend werkplekconcept

Bij Draaijer kijken we altijd naar het totaalplaatje. Hoe groot of klein de vraag ook is. We starten met een analyse en uitwerking van de aansluiting van de werkomgeving op organisatiemissie, visie en kernwaarden, de bedrijfscultuur en de visie op werken. Dat vertalen we naar een passend werkplekconcept, waarbij we invulling geven aan de 5B’s.

Wij zijn er van overtuigd dat een goede werkomgeving bijdraagt aan het welbevinden, betrokkenheid, creativiteit, productiviteit, van de medewerkers, die zich verbonden voelen met de organisatiecultuur. Voor ons is dat de betekenisvolle werkomgeving.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven