Thema van de maand: Inclusiviteit

Thema van de maand: Inclusiviteit

Bijna elke bedrijf is ermee bezig, inclusief zijn en divers zijn. De praktijk laat inmiddels zien dat de realiteit grillig is en dat niet alle items wereldwijd, maar ook binnen Nederland even gemakkelijk gaan.

Tegenwoordig groeit bij steeds meer organisaties het besef dat een divers en inclusief werkklimaat belangrijk is. Dit betekent dat iedere werknemer zich prettig en gewaardeerd voelt

Inclusief in alle aspecten

Bij veel organisaties zijn de beweging, het gedachtegoed en de intenties op orde als het gaat om diversiteit en inclusie. Tegelijkertijd realiseren ze zich ook dat het een zaak van lange adem is. De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een duidelijk beleid op het gebied van inclusie en diversiteit, zegt Willem van der Kolk tijdens een Round Table over het onderwerp. Hij vertelt dat de diversiteit in het personeelsbestand van het Facilitair Bureau duidelijk is toegenomen sinds de gemeente vanuit de politiek de beslissing heeft genomen steeds meer facilitaire diensten in te besteden. “In dat opzicht ben ik niet ontevreden: we zijn steeds meer een afspiegeling van de maatschappij.” Willem ziet nog wel een belangrijk aandachtspunt, de interne verdeling binnen de organisatie. “De uitdaging is daarom ook diversiteit in afspiegeling van functies te krijgen. Dat valt niet mee, ook omdat vaak mensen met eenzelfde achtergrond reageren op een bepaalde functie.”

Maar inclusiviteit beperkt zich niet tot de veelbesproken onderwerpen zoals seksualiteit, zelfs de inrichting van je kantooromgeving heeft invloed op inclusiviteit. Zo is het voortgezet onderwijs hard bezig om scholen inclusiever te maken voor mensen met een beperking of achterstand. Een onderwerp die vaak ook op kantoor nog achterblijft.

De redactie van Smart Workplace ontvangt graag content, innovaties en ideeën over dit thema! Heb je een goed artikel of idee? Stuur deze dan op naar redactie@smartwp.nl.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven