Vitaliteit en Welzijn op kantoor

Vitaliteit en Welzijn op kantoor

In deze blog van HEVO kijken Esther Beekhof en Joris van den Berg naar de invloed van het kantoor op welzijn en vitaliteit van medewerkers.

We zien dat de thema’s welzijn en vitaliteit de laatste jaren veel aandacht hebben gekregen binnen organisaties. Traditioneel is de benadering van vitaliteit gericht op de lichamelijke gezondheid van medewerkers. Vitale en gezonde mensen zijn langer duurzaam inzetbaar, waardoor de organisatie succesvol en weerbaar blijft. 

Welzijn

Enkele factoren die een positieve invloed hebben op de vitaliteit en het welzijn van medewerkers:

  • Het aanbieden van fruit en water.
  • Het faciliteren van een gezonde lunch op kantoor.
  • Het stimuleren van beweging.
  • Het aanbieden van reguliere medewerkersgezondheidschecks.
  • Het organiseren van lezingen over stress & mindfulness.
  • Het aanbieden van gezonde ergonomische werkplekken en werkmiddelen.
  • Het plaatsen van zit-/stabureaus en fietsstoelen en het aanbieden van stoelmassages.

Als we kijken naar het thema welzijn gaat dit veel verder dan vitaliteit en gezondheid. Het welzijn van medewerkers heeft ook invloed op het werkgeluk

Sinds covid heeft dit onderwerp nog meer aandacht gekregen. En gezien de hoeveelheid bore-outs en burn-outs is dit zeker niet onterecht (bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO en het CBS).

Tevens hebben veel organisaties ontdekt dat hybride werken de nieuwe werkelijkheid is geworden. Door het thuis (of elders) werken is de lijn tussen ‘work’ en ‘life’ niet meer zo eenduidig. Werken gebeurt niet meer alleen tussen negen en vijf en niet meer alleen achter het vaste bureau op kantoor.

Voor veel medewerkers pakt deze nieuwe manier van werken positief uit, terwijl anderen merken dat hun 'work-lifebalance' en daarmee hun welzijn meer onder druk komt te staan. Ook de verbinding tussen collega’s onderling en de betrokkenheid bij de organisatie kunnen door de nieuwe manier van werken in het geding komen. 

De werkgever heeft een rol in het faciliteren en stimuleren van een gezonde work-lifebalance en dus het verhogen van het welzijn en werkgeluk. Dit kan door het aanbieden van aantrekkelijke secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden (zoals een sportabonnement, thuiswerkvergoeding, smoothiebar of een gezond lunchaanbod) of door het faciliteren van een gezonde, fijne en inspirerende werkomgeving die zorgt voor een positive employee experience

De werkomgeving moet niet alleen gezond zijn, maar moet ook aansluiten op de activiteiten die er plaatsvinden, het zogenaamde activiteitgericht werken. De behoefte van medewerkers is sinds covid veelal verschoven naar het ontmoeten en inspireren. Geconcentreerd werken kan namelijk ook vaak heel goed thuis plaatsvinden. Een inspirerende scrum-ruimte, een koffiebar en een werkcafé zijn plekken om elkaar te ontmoeten. HEVO ontwikkelt daarom kantoren volgens het COCO-concept (Cocreatie, Ontmoeten, Concentratie en Overleggen) om een gezonde en inspirerende werkomgeving te creëren. 

Een gezonde en productieve werkplek: de drie stappen naar succes

Als het gaat om het creëren van een gezonde en aangename werkomgeving is er nog veel te winnen. De vraag is: hoe kan een werkomgeving worden getransformeerd en kunnen gezonde en productieve werkplekken worden gecreëerd?"

HEVO adviseert de volgende drie stappen:

Stap 1: basis op orde

Dat de werkomgeving effect heeft op productiviteit, het werkgeluk, de gemoeds-toestand en de gezondheid van medewerkers is bekend. Het absolute minimum is dan ook dat de basis op orde is. Een goed kantoor beschikt over ergonomisch meubilair, passende verlichting, voldoende daglicht, goede klimaatbeheersing, goede akoestiek en veel planten/groen. 

Stap 2: ambities vaststellen en realiseren

Leg gezamenlijk de ambities vast en bepaal de gewenste reikwijdte. Welzijn en gezondheid gaan veel verder dan de fysieke werkplek of de bebouwde omgeving. Het kan betrekking hebben op zaken zoals verlofregelingen, mobiliteit, catering en faciliteiten. Een WELL-certificering biedt een solide leidraad om deze doelen te bereiken.

Stap 3: realiseren en monitoren

De laatste stap richt zich op het creëren van de ideale werkomgeving die in lijn is met de organisatievisie en de behoeften van medewerkers: het COCO-kantoor. Na het realiseren van het ideale kantoor is het van belang om voordurend te monitoren of de werkomgeving nog steeds past bij de visie van de organisatie en in welke mate de werkplekken de activiteiten van de medewerkers ondersteunen. 

Met deze drie stappen is men goed op weg naar het realiseren van een gezonde, productieve en aangename werkplek die het welzijn en de vitaliteit van medewerkers bevordert en bijdraagt aan het succes van de organisatie.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven