13 april 2021: Basisopleiding workplace management gaat van start!

13 april 2021: Basisopleiding workplace management gaat van start!

apr29

Op 13 april begint de WorkPlace Academy met de basisopleiding workplace management. Hoofddocent Jan Gerard Hoendervanger: “De tijd is rijp voor een integrale benadering.”

Aanmelden gaat via onze nieuwe site - er zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar.

Volgens Jan Gerard wordt er in de verschillende vakgebieden al langer nagedacht over die integraliteit. “Het is natuurlijk geen toeval dat een kennis- en netwerkplatform als Smart WorkPlace juist in de afgelopen jaren is ontstaan. Nu is het echter de tijd om verder door te pakken. Daarbij is het nadenken over het post-corona werken een enorme aanjager. Want de vraag ‘hoe gaan we straks werken en welke fysieke, digitale en sociale werkomgeving hoort daarbij?’ is momenteel in elke organisatie aan de orde. Ik ben dan ook blij en trots dat ik als hoofddocent van deze nieuwe basisopleiding een rol mag spelen bij deze vraagstukken.”

Integraliteit vanuit inhoud noodzakelijk

Enthousiast beschouwt Jan Gerard de actuele ontwikkelingen: “Neem het hybride en blended werken wat echt op het grensvlak zit van huisvesting, facilities, HRM en ICT. En kijk bijvoorbeeld ook naar vitaliteit, gezondheid en sociaal welzijn, thema’s die al speelden, maar de afgelopen tijd extra urgentie hebben gekregen. Ook zijn workplace branding en het werkgeversimago van belang. En niet te vergeten duurzaamheid, een thema dat je alleen goed kunt aanpakken als je het vanuit verschillende disciplines benadert.” Jan Gerard zag in de praktijk ook de eerste voorlopers: organisaties die specialisten bij elkaar zetten om zo tot de juiste antwoorden te komen. “Ik denk bijvoorbeeld aan VGZ en Enexis. Mijn overtuiging is dat er straks veel organisaties gaan volgen.”

Kennis en vaardigheden

Vanwege de integraliteit van de vraagstukken is verbreding van zowel kennis als ontwikkeling van vaardigheden een belangrijk doel van de basisopleiding ‘Workplace management’. “Het idee is dat je als specialist op een bepaald gebied voldoende kennis opdoet van de andere vakgebieden. Daarmee word je goede gesprekspartners van elkaar; je leert elkaars taal en kijk op de werkomgeving begrijpen.”

Een ander belangrijk leerdoel is het vermogen om de opgave te kunnen analyseren. Jan Gerard: “Daarbij heb ik het naast de behoeften en gedragspatronen van de eindgebruikers, ook over de doelstellingen en de randvoorwaarden vanuit het management. De workplace manager moet dit in samenhang analyseren en de vaardigheid hebben om met een integrale oplossing te kunnen komen. Daarom werken we ook – ik kom daar later nog op terug – met een businesscase.”

Bij de basisopleiding ‘Workplace management’ is er voor Jan Gerard als hoofddocent een belangrijke rol weggelegd: “Ik moet – in overleg met de andere docenten – de integraliteit bewaken. Integraliteit is het sleutelwoord van deze opleiding. Want juist de samenhang tussen die onderdelen is elementair. We voorzien de opleiding daarom ook nadrukkelijk van een kop en een staart, naast de modules die inzoomen op verschillende deelgebieden”

Modules

De basisopleiding kent zes modules. Deze worden de eerste keer verspreid over zes dagen in de periode tussen 13 april en 29 april (online) gegeven. Het is de bedoeling, aldus Jan Gerard, om de basisopleiding wanneer mogelijk op locatie te geven. Dit omdat deze locatie natuurlijk ook al onderdeel van de leer experience is.

Experts

De modules worden gegeven door experts. Op hun vakgebied zijn dit deskundigen die veel praktijkervaring hebben en daarnaast het talent hebben om hun kennis te delen met deelnemers.

Een belangrijke rol in de basisopleiding is weggelegd voor een opdrachtgever die vanuit zijn organisatie vertelt hoe ze de toekomst van werk zien en welke vragen ze zich daarbij stellen over de werkomgeving. Met deze casus gaan de deelnemers aan de slag! Tijdens de eerste basisopleiding vervult Hans de Wit van Veiligheidsregio Fryslân deze rol. Jan Gerard: “Aan het eind van de opleiding komt de opdrachtgever terug wanneer de deelnemers hun businesscase presenteren. De opdrachtgever geeft bij die gelegenheid ook feedback.” Enthousiast vertelt Jan-Gerard over de bereidheid van diverse experts om graag mee te werken. Hester van Sprang van Saxion gaat zich bezighouden met werkplek en facilitaire services. Nick Lettink van YNNO neemt het onderwerp persona’s en de employee journey voor zijn rekening. Ruurd Baane van Bright & Company gaat de kant van HRM en organisatieontwikkeling belichten. Edwin Koose van Ventus IT Professionals behandelt ICT en smart buildings."

Deelnemen? Meld je nu hier aan.

Businesscase

Jan Gerard benadrukt dat ook bij de businesscase, die aan het slot wordt gepresenteerd, de integrale aanpak naar voren moet komen. “De businesscase is niet alleen een financiële exercitie, maar het moet ook inzicht geven in de bijdragen die worden geleverd aan organisatiedoelstellingen. Deelnemers moeten de opdrachtgever kortom een compleet beeld geven wat de consequenties zijn als wordt gekozen voor hun oplossing. Daarin moeten ze antwoord geven op de vraag “Waarom zouden we dit doen en wat levert het op?” Hij realiseert zich dat die Why-vraag vaak lastig is. “Toch is juist dat belangrijk, want een van de belangrijkste vaardigheden die we deelnemers willen meegeven is het onderbouwen van ideeën voor verbetering van de werkomgeving.” De integrale benadering is daarbij cruciaal. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de kosten bij FM en de opbrengsten bij HR zitten. De workplace manager kan dit in samenhang uitwerken, waardoor hij ook naar een directie een sterker verhaal kan presenteren.”

Uitdaging

Jan Gerard ziet het vinden van een goede mix tussen enerzijds de organisatiebelangen, zoals die voorop staan in de boardroom, en anderzijds de behoeften van de mensen in de organisatie, als een van de voornaamste uitdagingen van het vakgebied workplace management. “Je ziet dat organisaties steeds meer eigen regie willen faciliteren. Ze moeten dan wel een goede inschatting kunnen maken van wat medewerkers en teams nodig hebben. Daarin kunnen ze zeker iets opsteken van exploitanten van succesvolle coworking spaces. Die weten vaak goed wat hun gebruikers nodig hebben en spelen daar op in.”

Ook geïnteresseerd in de basisopleiding workplace management? Click dan hier voor meer informatie.

Over Jan Gerard Hoendervanger

Jan Gerard Hoendervanger is een ervaren docent en medeauteur van het studieboek ‘Huisvestingsmanagement; van strategie tot exploitatie’. Hij is zelfstandig adviseur op het gebied van huisvesting en organisatie. De afgelopen jaren werkte hij bij de Hanzehogeschool Groningen, waar hij zijn werk als docent, onderzoeker en projectleider van de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace combineerde met zijn promotieonderzoek aan de RuG. Het proefschrift over person-environment fit in activiteitgerelateerde werkomgevingen verdedigt hij op 8 april. Als bedrijfskundige is Jan Gerard altijd gericht op het integreren van verschillende vakdisciplines en op het verbinden van praktijk, onderwijs en onderzoek.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

dinsdag 13 april 2021permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven