Center for People and Buildings


T: 015-2781271


Het Center for People and Buildings is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Deze kennis helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en het proces op weg daar naartoe. Bij het ontwikkelen en ontsluiten van kennis zoekt het CfPB voortdurend de samenwerking met partijen in de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven. Via diverse onderzoeksprojecten en studies levert het kenniscentrum al meer dan 20 jaar een bijdrage aan de totstandkoming van een goede werkomgeving voor elke organisatie.

Bezoekadres: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft Google Maps

Thema's

Onderzoek

Nieuws

Naar het overzicht

Terug naar boven